Vyberte svoju krajinu

Spoločenská zodpovednosťSpoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Trvalá udržateľnosť z presvedčenia

Dejiny úspechu sa zväčša začínajú smelými víziami. Platí to aj pre spoločnosť MAM a jej zakladateľov.
Obzrime sa v krátkosti o pár desaťročí dozadu:  V sedemdesiatych rokoch mali rodičia pri kúpe detských produktov na výber z dvoch možností: buď pekný dizajn, alebo medicínsky dokázaná funkčnosť.
Buď krásne. Alebo dobré. Produkty pre deti, ktoré by v sebe spájali obe tieto vlastnosti, v tom čase neexistovali.
Vyučený technológ plastov a oddaný otec rodiny Peter Röhrig si predsavzal, že to zmení.
V spolupráci s vedcami, lekármi a dizajnérmi z viedenskej Univerzity aplikovaného umenia vyvinul cumlík, ktorý bol priekopníkom z dizajnového aj funkčného hľadiska.
Tak vznikla spoločnosť MAM. Zároveň s ňou aj jedinečná tímová spolupráca, ktorá stojí dodnes za všetkými produktmi MAM.

„Existuje niečo trvalo udržateľnejšie než pracovať pre ďalšiu generáciu – pre naše deti? Svojou prácou sa snažíme o pohodu, bezpečnosť a zdravie detí na celom svete.“
Ing. Peter Röhrig
Zakladateľ spoločnosti MAM

Správa o trvalej udržateľnosti

Trvalá udržateľnosť – od vízie cez stratégiu až po realizáciu

Spoločnosť MAM je rodinný podnik, ktorému vždy išlo v prvom rade o dobro detí a ktorý vždy inklinoval k trvalej udržateľnoti. Pracujeme pre deti! Preto každému detailu, každej činnosti a každému rozhodnutiu venujeme toľko pozornosti a starostlivosti, ako by išlo o to najdôležitejšie dieťa na svete.

Ústredná myšlienka podnikovej spoločenskej zodpovednosti:

„V spoločnosti MAM chceme svojimi schopnosťami zlepšiť svet. Trvalo udržateľne a prezieravo. Pretože dnešné deti sú budúcimi dospelými.“

Naše princípy:

 • Spoločnosť MAM vyrába a predáva produkty pre deti, ktoré sú výsledkom jedinečnej celosvetovej tímovej spolupráce.
  Odborníci na medicínu a vývinovú psychológiu, ako aj pôrodné asistentky a poradcovia pre rodičovstvo spolupracujú s odborníkmi na technológiu materiálov a výroby a s uznávanými dizajnérmi. Spoločnosť MAM okrem toho pravidelne zapája rodičov do vývoja svojich produktov.
 • Spoločnosť MAM nevyrába obrovské množstvo akýchkoľvek produktov pre deti.
  Robíme len to, čomu aj s naším tímom odborníkov skutočne rozumieme. Naše portfólio produktov pre deti vo veku od 0 do 3 rokov je zamerané na tíšenie, dojčenie a kŕmenie, ako aj na zdravý vývin úst a zubov a duševný a telesný vývin dieťaťa.
 • Spoločnosť MAM realizuje a podporuje výskum zameraný na zdravie detí.
  Zlepšujeme tým svoje know-how aj produkty, čím zvyšujeme spokojnosť rodičov a detí. To však nie je všetko. Výsledky štúdií si nenechávame pre seba. Nájdete ich na našej webovej lokalite v časti pre zdravotníckych pracovníkov, poskytujeme ich však tiež v rámci svojho členstva v úradných kontrolných a normalizačných orgánoch.
 • Spoločnosť MAM zabezpečuje kvalitu starostlivým výberom, pravidelnými skúškami a dobrými vzťahmi s dodávateľmi.
  To najpodstatnejšie však chceme mať vo vlastných rukách. Výskum a vývoj realizujú príslušné pracoviská, ktoré disponujú špičkovými technológiami, okrem iného v Rakúsku. Výrobu zas máme v Maďarsku a v Thajsku máme vlastný závod na výrobu kaučuku. To všetko podľa prísnych európskych kritérií kvality.
 • Spoločnosť MAM má spoločenskú zodpovednosť.
  Stále však zostávame hospodárskym subjektom a nie neziskovou organizáciou. Trvalo udržateľné hospodárenie pre nás znamená, že musíme byť vždy ziskoví do takej miery, aby sme:
  • našim zamestnancom a výrobným a predajným partnerom ponúkli bezpečné pracovné miesta,
  • komunite našich odborníkov naďalej poskytovali podporu pri výskume,
  • vývojárskemu tímu poskytovali dostatok prostriedkov na inováciu,
  • správnymi produktmi a poznatkami, ako aj ekologickou a sociálnou obozretnosťou mohli spoločnosti ľudí, pre ktorých je blaho detí dôležité, poskytovať tú správnu podporu.

Z našej ústrednej myšlienky a našich princípov vyplývajú rôzne oblasti pôsobenia. Chceme totiž zlepšiť svet nielen pre deti a rodičov, ale aj pre zamestnancov, životné prostredie a spoločnosť.

Zapojenie záujmových skupín: výmena informácií so všetkými účastníkmi

Dobré vzťahy s členmi našich záujmových skupín sú dôležité vo všetkých oblastiach – od vývoja produktov až po výrobu, odbyt a predaj. Aby sme mohli s rodičmi, lekármi, dodávateľmi a ostatnými partnermi aj naďalej aktívne spolupracovať, o svoje kontakty sa staráme a neustále rozširujeme ich rady. Na workshope tímov podnikovej spoločenskej zodpovednosti sa každoročne, za účasti pracovníkov z rôznych oddelení, diskutuje o všetkých záujmoch prednesených spoločnosti, ako aj o ich autoroch. Tie sa potom hierarchicky zoraďujú podľa vplyvu a naliehavosti požiadaviek. Záujmy rôznych záujmových skupín sa tak integrujú do strategického plánovania a komunikácia sa sústreďuje na rozhodujúce témy pre všetkých zúčastnených.
K našim najdôležitejším záujmovým skupinám patria:

 • rodičia,
 • zamestnanci,
 • dodávatelia,
 • obchodní a predajní partneri,
 • špičkoví lekári,
 • pôrodné asistentky,
 • vlastníci.

Tešíme sa, že sa budeme môcť s vami skontaktovať – svoje želania aj podnety nám napíšte na adresu
stakeholder(at)mambaby.com

Produkty a životné prostredie

Produkty MAM nevznikajú zo dňa na deň. Každá jedna inovácia spoločnosti MAM je výsledkom dlhoročného výskumu, nespočetných testov a neustáleho zlepšovania, aby sme mohli deťom poskytnúť to, čo si zaslúžia – najlepšiu podporu na dokonalý štart do života. Neustále sme si vedomí tejto veľkej zodpovednosti, preto pri vývoji produktov kladieme dôraz na nasledujúce kritériá:

 • bezpečnosť a zdravie detí,
 • optimálna podpora v rôznych štádiách vývinu,
 • detaily a dizajn, ktoré sú pre deti prirodzené a príjemné,
 • premyslená funkčnosť, ktorá čo najlepšie pomáha rodičom pri každodenných činnostiach,
 • energeticky efektívna výroba šetrná k životnému prostrediu.

Čím môžete toto všetko zabezpečiť?

Najlepšie materiály – nielen hocijaký plast

Práca s plastom pre nás znamená:

 • použitie špičkových technických zručností a dodržiavanie najprísnejších bezpečnostných smerníc,
 • podrobné znalosti o zložkách a reakciách organických materiálov,
 • neustále inovácie materiálov a rozširovanie nášho know-how,
 • nepretržitá spolupráca špičkových odborníkov na plasty pri výskume, vývoji a výrobe, na ktorej sa podieľa aj Peter Röhrig, zakladateľ spoločnosti MAM, ktorý je predsedom európskej pracovnej skupiny TC 525-Working Group 5 (Feeding, Drinking, Sucking and Similar Functions – Kŕmenie, pitie, satie a podobné funkcie)

Vo výrobkoch, ktoré prichádzajú do kontaktu so slinami alebo ktoré deti berú do úst (napr. spony na cumlíky a hryzadlá), používame výlučne potravinárske materiály, hoci to žiaden zákon nešpecifikuje.Naše prvé vlastné koncernové produkčné miesto vzniklo v roku 1990 v Maďarsku. Keďže kladieme veľmi veľký dôraz na bezpečnosť a kvalitu, jednotlivé plastové diely pre naše detské produkty pochádzajú zväčša (85 %) z Rakúska. Navyše už dlho spolupracujeme s regionálnymi dodávateľmi.  Jednotlivé diely skladá, balí a ďalej posiela zamestnancov v našom výrobnom stredisku v meste Vaskeresztes.

Znalecký posudok našich plastov
Tu nájdu informácie všetci milovníci chémie, ktorí chcú vedieť viac.
V detských fľašiach a iných produktoch MAM sa namiesto polykarbonátu (PC) s obsahom BPA používa polypropylén (PP). Polypropylén je čiastočne kryštalický termoplast, ktorý patrí do skupiny polyolefínov a ktorého chemické zloženie sa podobá vosku.
Polypropylén je odolný voči takmer všetkým organickým rozpúšťadlám, tukom, kyselinám a zásadám. Navyše je bez vône a šetrný k pokožke, preto je vhodný na používanie v potravinárskom priemysle a vo farmácii. V súčasnosti je polypropylén (podľa obratu) celosvetovo druhým najdôležitejším plastom, jeho používanie je medzinárodne nesporné a už roky disponuje všetkými potrebnými povoleniami.
Silikón, chemicky presnejšie povedané poly(organo)siloxán, je označenie pre skupinu syntetických polymérov, pri ktorých sú atómy kremíka zreťazené cez atómy kyslíka. Svojou štruktúrou sa podobajú organicky modifikovanému kremeňu. V spoločnosti MAM sa na výrobu cumlíkov používa potravinársky silikón. Tento materiál sa osvedčil aj v iných oblastiach medicíny, napríklad v zubnom lekárstve, pri výrobe presných modelov alebo v ortopédii pri výrobe protéz – vonkajších aj vnútrotelových.
Ako alternatívu k silikónovým cumlíkom ponúka spoločnosť MAM aj cumlíky z mäkkého prírodného kaučuku, ktorý je zároveň dostatočne pevný a odolá aj ostrým zúbkom (hoci nie je celkom priehľadný ako sklo).
 
Prečo nepoužívame ekoplasty?
Pre každého ekologicky zmýšľajúceho človeka je téma recyklácie a biogénnych plastov dôležitá. Chápeme, prečo sa nás ľudia často pýtajú na používanie recyklovaných alebo biogénnych plastov vo výrobe.
Naša odpoveď je jasná.
Biogénne plasty (vyrobené z prirodzených surovín) v súčasnosti nemajú dostatočnú pevnosť ani odolnosť voči teplu a nezodpovedajú tak smerniciam spoločnosti MAM pre hygienu a bezpečnosť. V prípade recyklovaných plastov nie je dostatočne zabezpečená typová čistota dostupných recyklátov. V praxi to znamená, že kým nie je možné presne zdokumentovať, ktoré rôzne materiály s ktorými zložkami a v akom stupni čistoty sa dostanú do recyklačného zariadenia, nie je možné bezpečne povedať, že materiál, ktorý vznikne ako recyklát, je skutočne zdraviu neškodný. Z takýchto materiálov nechceme vyrábať žiadne produkty pre deti.

Najvyššia bezpečnosť vysoko presahujúca rámec zákonných ustanovení

Produkty MAM spĺňajú všetky príslušné celosvetovo platné normy a predpisy. Chceme si byť absolútne istí, preto sme si vytvorili interné nariadenia a kontroly, ktoré výrazne presahujú rámec úradných predpisov.
Bezpečné produkty pre deti musia spĺňať celý rad požiadaviek – bez akýchkoľvek kompromisov.
Tu je niekoľko príkladov:

 • Produkty bez obsahu BPA – všetky produkty MAM už dlho neobsahujú bisfenol A (BPA), hoci zákonné nariadenia to začali vyžadovať iba nedávno a iba v niektorých krajinách.
 • Výrobky bez obsahu PVC – nepoužívame PVC ani ftaláty, a to ani v baliacich fóliách, hoci na to neexistujú žiadne zákonné predpisy.
 • Výrobky sú kompletne odolné voči zlomeniu na dosiahnutie absolútnej minimalizácie nebezpečenstva zranenia.
 • Vyžaduje sa aj odolnosť voči teplu, aby bolo možné produkty dôkladne čistiť.
 • V prípade produktov pre deti od 0 do 6 mesiacov sa požaduje odolnosť voči vyváraniu, aby bolo možné produkty sterilizovať a dosiahnuť 100 % hygienu a bezpečnosť.
 • Naše interné požiadavky na pevnosť produktov v ťahu v súlade s európskou normou EN 1400 (norma pre cumlíky) sú prísnejšie, než je povinné.
 • Okrem dizajnu a funkcie produktov je tiež dôležité, aby najmä ich povrchy umožňovať bezpečnú manipuláciu a navyše rozvíjali motorické a senzorické zručnosti detí.

Všetky plasty použité v produktoch MAM pre deti, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami alebo slinami, sú povolené na používanie v kontakte s potravinami v súlade s nariadením (ES) 1935/2004 a vzťahuje sa na ne záruka dodávateľa surovín, ktoré boli vyrobené podľa požiadaviek osvedčených výrobných postupov, ako je to predpísané nariadením (ES) 2023/2006.

Nielen zakladateľ spoločnosti MAM Peter Röhrig je vyučeným technológom plastov. Pri výskume, vývoji a výrobe tiež pracuje množstvo ďalších špičkových odborníkov na plasty. Aj v rámci tejto komunity odborníkov podporujeme medzinárodnú výmenu, aby sme čo najskôr získali nové vedomosti o vlastnostiach materiálov a inováciách v oblasti plastov, ako aj sprostredkovali ďalej vlastné poznatky. Zhromaždené poznatky poskytujeme aj zákonodarcom a normalizačným organizáciám.

 • Zakladateľ spoločnosti MAM Peter Röhrig, ako aj Hortenzia Csiszarová, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť produktov a dodržiavanie predpisov v spoločnosti MAM, nepretržite pracujú na príprave bezpečnostných noriem pre výrobky pre batoľatá v rámci pracovnej skupiny 5 (Feeding, Drinking, Sucking – Kŕmenie, pitie, satie) Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN).
 • Európska norma EN 14350 Vybavenie na pitie (fľašky a cumlíky na pitie pre deti, hrnčeky atď.) vznikla vo veľkej miere na základe poznatkov spoločnosti MAM.
 • Prednedávnom bola nanovo prepracovaná európska norma EN 1400 Cumlíky, ktorú odsúhlasili všetky normalizačné inštitúcie v EÚ a niektorých ďalších pridružených krajinách, napríklad vo Švajčiarsku a Nórsku. Návrh, na príprave ktorého sa spolupodieľala spoločnosť MAM, bol prijatý s 98 % hlasov za.

V bezpečí s výrobkami MAM – Sme nositeľmi ocenenia EÚ za bezpečnosť výrobkov

Je pre nás veľkou cťou, že sme boli vymenovaní za jednu z najzodpovednejších spoločností v Európe v oblasti bezpečnosti výrobkov. V „osobitnom uznaní“ sa zdôrazňuje, že sme si stanovili a aj prekročili vysoké normy bezpečnosti pre cumlíky, detské fľaše a hrnčeky. Zatiaľ čo všetci víťazi boli ocenení za konkrétny produkt, spoločnosť MAM získala ocenenie za priekopnícky prístup v oblasti bezpečnostných predpisov, čo aktívne prispelo k zvýšeniu požiadaviek v celom odvetví.

Už v 80. rokoch sme začali vypracovávať normy v oblasti výroby cumlíkov pre Rakúsko, ktoré sa následne uplatnili v celej Európe. Naše interné požiadavky a kritériá testovania prekračujú požiadavky noriem. Cumlíky MAM sú pred uvedením na trh podrobené 40 rôznym testovacím metódam, zatiaľ čo fľaše MAM musia prejsť 28 rôznymi testami. Založili sme vlastné výskumné oddelenie a v priebehu vývoja našich výrobkov úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a s rodičmi. S cieľom zabezpečiť, aby každý výrobok spĺňal naše najvyššie štandardy, sa kvalita výrobkov neustále monitoruje a dokumentuje pomocou dôkladného systému vysledovateľnosti.

Pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, obzvlášť zraniteľnou skupinou sú práve malé deti. Ocenenie za bezpečnosť výrobkov udeľuje EÚ spoločnostiam, ktoré idú z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov nad rámec požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ a dosahujú dokonca ešte väčšiu bezpečnosť spotrebiteľov. V tomto roku sa konal prvý ročník udeľovania týchto ocenení, ktorý bol otvorený spoločnostiam zo všetkých členských štátov EÚ. Poroty na úrovni EÚ vybrali nasledujúcich víťazov: Zlaté, strieborné a bronzové ocenenie a osobitné uznanie získali spoločnosti v kategóriách MSP (malé a stredné podniky) a veľké spoločnosti. Veľmi nás teší, že nám Európska komisia udelila prestížne ocenenie Product Safety Award (Ocenenie za bezpečnosť výrobkov). Už vyše 40 rokov sme lídrom v oblasti bezpečnosti výrobkov, pričom našou najvyššou prioritou je vývoj výrobkov pre blaho, bezpečnosť a zdravie bábätiek.

Ďalšie informácie o ocenení EÚ za bezpečnosť výrobkov nájdete tu: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Šetrné využívanie zdrojov

Pri používaní materiálov, energií a vody dbáme na to, aby sme šetrili prírodné zdroje, a v budúcnosti chceme identifikovať ešte ďalšie oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť úsporu. Ide o všetky oblasti, v ktorých má naša spoločnosť vplyv na životné prostredie. Zohľadňujeme pritom faktory vplyvu na životné prostredie najmä v týchto oblastiach:

 • výroba,
 • predaj,
 • kancelárie.

Špeciálne opatrenia v našom výrobnom stredisku v Maďarsku:

 • pravidelné kontroly energetickej efektivity zamerané na zníženie spotreby energie,
 • systém manažmentu životného prostredia od roku 2007 – s pravidelnou kontrolou nezávislými inštitúciami a certifikáciou podľa normy ISO 14001 pre životné prostredie,
 • spätné získavanie horúcej vody pomocou solárnych panelov na streche,
 • prechod z používania nafty na ekologický skvapaľnený ropný plyn,
 • energeticky úsporné žiarovky,
 • technológia laserovej tlače šetriaca životné prostredie,
 • rekuperácia tepla z baliaceho stroja, čím sa znižuje spotreba energie potrebnej na kúrenie a chladenie, ako aj množstvo emisií škodlivín,
 • výroba presného počtu kusov, čím sa predchádza prebytočným skladovým zásobám a nadprodukcii,
 • recyklácia a opätovné použitie obalového materiálu produktov od roku 2012.

Naše druhé výrobné stredisko sa nachádza v Thajsku, kde približne 100 zamestnancov vyrába naše latexové cumlíky. Na získanie potrebného prírodného kaučuku sa používa čerstvé mlieko z kaučukovníka od miestnych roľníkov a družstiev s trvalo udržateľnou produkciou, ktoré sa spracováva priamo na mieste. Vyhneme sa tak dlhej preprave, ktorá je spojená so znížením kvality a zbytočnými emisiám CO2.
Bližšie informácie o našich opatreniach na ochranu životného prostredia nájdete v aktuálnej správe o podnikovej spoločenskej zodpovednosti.

Klíma a uhlíková stopa

Neporušené životné prostredie je pre budúcnosť našich detí dôležité. Ako podnik sa v rámci toho snažíme pristupovať k výrobným podmienkam čo najzodpovednejšie. V spoločnosti MAM si dávame pozor na spotrebu vody a energií a suroviny a materiály používame čo najúspornejšie a najstarostlivejšie. O spôsobe výroby našich produktov, ich balení a preprave informujeme v správe o podnikovej spoločenskej zodpovednosti, ktorú publikujeme každé 2 roky.
Je pre nás však tiež dôležité, aby sa naše produkty používali zodpovedným spôsobom a ich negatívne vplyvy na životné prostredie boli čo najnižšie. Spoločne so zákazníkmi tak môžeme prispieť k ochrane klímy.

Čo je uhlíková stopa?
Emisie oxidu uhličitého (CO2) produkované človekom sú vo veľkej miere spoluzodpovedné za klimatické zmeny. Používaním menšieho množstva fosílnych palív, ako sú ropa, plyn alebo uhlie, znižujeme emisie CO2. Či už ide o palivá alebo elektrický prúd, energiou treba šetri na všetkých úrovniach. Mieru úspešnosti ukazuje uhlíková stopa produktu. Predstavuje ekologickú mernú jednotku, ktorá uvádza, koľko skleníkových plynov sa vyprodukuje v rámci celého životného cyklu výrobku. Čim menej, tým lepšie.

Aké dôsledky má príliš veľké množstvo CO2?
V rámci celosvetového dopytu po energiách sa produkujú obrovské množstvá CO2. Koncentrácia oxidu uhličitého, ktorá takto vzniká, je už teraz tak vysoká, že výrazne ovplyvňuje klímu. V dôsledku toho vzniká skleníkový efekt, ktorý má celosvetovo negatívne dôsledky pre prírodu, životné prostredie aj spoločnosť. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa spoločne pokúsili produkovať čo najmenej emisií CO2.

Uhlíková stopa fľaše MAM Easy Start TM Anti-Colic
Vedecké skúšky a testy služieb spojených s výrobou produktov spoločnosti MAM nezávislými tretími stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť našej podnikovej stratégie. V rámci profesionálnej analýzy trvalej udržateľnosti sme nechali vyhodnotiť uhlíkovú stopu fľaše MAM Easy StartTM Anti-Colic (PREPOJENIE).
 
(analýzu vykonala spoločnosť denkstatt GmbH Wien (www.denkstatt.at)

Výpočet uhlíkovej stopy zohľadňuje:

 • výrobu a získavanie použitých surovín,
 • materiály a spotrebný tovar,
 • dopravu realizovanú nákladným vozidlom, železnicou, loďou alebo letecky,
 • vplyvy spôsobujúce skleníkový efekt zohrievaním, čistením a sterilizáciou,
 • recykláciu, resp. likvidáciu.

 
Za predpokladu, že sa bude fľaša používať, čistiť a sterilizovať každý deň počas 6 mesiacov, vznikne takéto množstvo CO2:

Program ÖkoBusinessPlan Wien

V roku 2015 bola spoločnosť MAM už po druhý raz po sebe ocenená v rámci programu ÖkoBusinessPlan Wien. Modul ÖkoProfit umožňuje nášmu sídlu vo Viedni – po analýze vstupu a výstupu všetkých látok – realizovať opatrenia na optimalizáciu v segmente odpadu, energie, vody, zaobstarávania a mobility. Všade, kde máme kompetenciu a vplyv, sa tak staráme aj o vplyv našich podnikateľských aktivít na životné prostredie. To všetko úplne v súlade s naším princípom zlepšiť svet pomocou našich schopností. Trvalo udržateľne a prezieravo. Pretože dnešné deti sú budúcimi dospelými.
Všetky oparenia boli zhrnuté v správe (prepojenie: správa o podnikovej spoločenskej zodpovednosti) a prezentované pred komisiou ÖkoProfit. Ide o tieto opatrenia:

 • Zaobstarávanie: prechod na používanie papiera, čistiacich prostriedkov, tabliet do umývačiek riadu a interiérových žalúzií s ekologickou certifikáciou.
 • Energia: prechod na používanie 100 % ekologického prúdu pri súčasnom znížení nákladov na elektrický prúd a používaní LED svetiel na schodisku a 1. poschodí.
 • Mobilita: školenie zamerané na úsporu paliva pre všetkých zamestnancov jazdiacich služobným automobilom a finančná kompenzácia emisií CO2
  všetkých služobných letov uskutočnených pracovníkmi spoločnosti MAM z Viedne. Finančný príspevok sa použije na realizáciu projektu na ochranu klímy v Rakúsku.

 

 

Upcyklácia

Upcyklácia v spoločnosti MAM: Cumlík inak!
Deti majú k svojmu cumlíku emocionálny vzťah. Utešuje a upokojuje ich a jednoducho ho milujú – deti aj ich rodičia. Raz sa však musia s cumlíkom rozlúčiť.  Čo urobiť s týmito vernými spoločníkmi?  Túto otázku si v roku 2014 položila aj spoločnosť MAM Babyartikel, popredný rakúsky výrobca produktov pre deti a celosvetový líder na trhu v mnohých krajinách v segmente cumlíkov.

MAM 2nd Life

Počas súťaže vyhlásenej spoločnosťou MAM Babyartikel s názvom MAM 2nd Life vznikli jedinečné diela: študentky z univerzity aplikovaného umenia boli požiadané, aby z cumlíkov MAM vytvorili niečo nové. Výsledky sú kreatívne, vzrušujúce, praktické a v každom prípade jedinečné. Rovnako ako samotné cumlíky MAM a drobci, pre ktorých sú vyrobené.

Ďalšie kreatívne nápady a návrhy na každý deň ukazujúce ako, možno vdýchnuť produktom MAM druhý život, nájdete v našom remeselnom kútiku

MAM Kalkulačku CO2

Vypočítajte si, koľko CO2 ušetríte s produktami MAM.

S MAM Anti-Colic, jedinou detskou fľašou so samosterilizačnou funkciou a s praktickou škatuľkou na sterilizáciu a úschovu cumlíkov.

Zadajte svoje údaje a vyberte spôsob sterilizácie:

Dátum narodenia môjho dieťatka (voliteľné)

Počet používaných fliaš

Zadajte platné číslo.
Zadajte platné číslo.
* Doteraz a ako dlho ešte v budúcnosti (odhad)

Počet používaných cumlíkov

Zadajte platné číslo.
Zadajte platné číslo.

Na sterilizáciu fliaš používam:

Vyberte spôsob.
Samosterilizačná fľaša MAM Anti-Colic
Mikrovlnný parný sterilizátor MAM
Elektrický sterilizátor
Hrniec

Na sterilizáciu cumlíkov používam:

Vyberte spôsob.
Sterilizačná škatuľka MAM do mikrovlnnej rúry
Mikrovlnný parný sterilizátor MAM
Elektrický sterilizátor
Hrniec
Vypočítať

Ďalšie informácie o uhlíkovej stope našich produktov MAM a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti MAM nájdete v našej správe o spoločenskej zodpovednosti. Všetky výsledky sú založené na výpočtoch uhlíkovej stopy od spoločnosti denkstatt.

Vypočítali sme spotrebu CO2 pre váš spôsob sterilizácie:

Ak na sterilizáciu fliaš použijete hrncaAk na sterilizáciu fliaš použijete elektrického sterilizátoraAk na sterilizáciu fliaš použijete mikrovlnného parného sterilizátora MAMAk na sterilizáciu fliaš použijete samosterilizujúcej fľaše MAM Easy Start™ Anti-Colic , vyprodukuje sa: 0 kg CO2
Sterilizácia cumlíkov s použitím hrncaSterilizácia cumlíkov s použitím elektrického sterilizátoraSterilizácia cumlíkov s použitím mikrovlnného parného sterilizátora MAMSterilizácia cumlíkov s použitím sterilizačnej škatuľky do mikrovlnnej rúry , vyprodukuje sa: 0 kg CO2
Blahoželáme.
Vaša úspora oproti použitiu
Vaša spotreba navyše oproti použitiu hrncaelektrického sterilizátoramikrovlnného parného sterilizátora MAMsamosterilizujúcej fľaše MAM Easy Start™ Anti-Colic a cumlíka MAM s praktickou sterilizačnou škatuľkousterilizačnej škatuľky do mikrovlnnej rúry: 0 kg CO2
Blahoželáme.
Vaša úspora oproti použitiu
Vaša spotreba navyše oproti použitiu hrncaelektrického sterilizátoramikrovlnného parného sterilizátora MAMsamosterilizujúcej fľaše MAM Easy Start™ Anti-Colic a cumlíka MAM s praktickou sterilizačnou škatuľkousterilizačnej škatuľky do mikrovlnnej rúry: 0 kg CO2

Vaša osobná úspora CO2 teda predstavuje: Vaša spotreba CO2 navyše oproti použitiu hrncaelektrického sterilizátoramikrovlnného parného sterilizátora MAMsamosterilizujúcej fľaše MAM Easy Start™ Anti-Colic a cumlíka MAM s praktickou sterilizačnou škatuľkousterilizačnej škatuľky do mikrovlnnej rúry predstavuje:

Cesta autom1: 0 km
Cesta vlakom2: 0 km
Elektrická energia, ktorú spotrebuje chladnička3: 0 mesiace
Stromy, ktoré by bolo potrebné vysadiť4: 0 stromy

Spoločnosť

Keďže sme hospodársky subjekt, pri práci sa orientujeme na zisk. Len vtedy totiž môžeme zabezpečiť pracovné miesta a naďalej finančne podporovať dôležité oblasti, napríklad výskum a vývoj. Prispieť niečím pozitívnym celej spoločnosti považujeme za našu spoločenskú zodpovednosť. Preto podporujeme okrem vlastnej výskumnej práce aj všeobecné výskumné projekty, medicínsko-klinické štúdie, odborné podujatia, nemocnice, poradenstvo pre rodičov, ako aj mnohé zariadenia orientované na pomoc deťom. Okrem toho sme v neustálom kontakte s našimi záujmovými skupinami, vďaka čomu môžeme stále napredovať vo vývoji produktov výmena informácií so všetkými účastníkmi

Nepretržitý dialóg s rodičmi

To, čo v spoločnosti MAM robíme, nerobíme jen pre jednu konkrétnu cieľovú skupinu. Robíme to pre ľudí. Pre mamičky, ockov a všetkých ostatných členov modernej rodiny. Vaše dieťa je dôležité. Mať dieťa je totiž niečo skutočne výnimočné. Nemyslíme si to len. Vieme to s istotou. Pravidelne sa totiž rozprávame s mnohými rodičmi, načúvame ich potrebám a získavame od nich spätnú väzbu na našu prácu.
Len v rokoch 2009 až 2014 komunikovali pracovníci prieskumu trhu zo spoločnosti MAM celosvetovo s viac ako 35 000 rodičov o požiadavkách na produkty MAM a o ich názore na ne. Testovania produktov, vedecké štúdie, klub MAM, spoločnosť MAM na sociálnych sieťach a bulletin MAM predstavujú ďalšie nástroje na výmenu informácií s našimi zákazníkmi.
Spôsob, ktorým spoločnosť MAM vyvíja každý svoj produkt, je jedinečný. Spoločnosť spolupracuje s viac ako 20 špičkovými lekármi na celom svete. Inovácie spoločnosti MAM sú tak výsledkom medzinárodnej tímovej spolupráce dizajnérov, vedcov a odborníkov z rôznych oblastí:

 • pôrodná asistencia,
 • neonatológia,
 • pediatria,
 • ošetrovanie detí,
 • detské zubné lekárstvo,
 • logopédia,
 • sprevádzanie rodičov,
 • vývinová pedagogika.

Naši medicínski odborníci

Pravidelne spolupracujeme s viac než 20 špičkovými lekármi na celom svete, napríklad:

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Vedúci oddelenia čeľustnej ortopédie zubnej kliniky vo Viedni (Rakúsko)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Prezident rakúskej spoločnosti pre lekárstvo detí a mladistvých, vedúci oddelenia pre deti a mládež v nemocnici LKH Leoben (Rakúsko)

Arthur J. Nowak, DMD, emeritný profesor
Fakulta zubárstva, Univerzita v Iowe (USA)
 
Vynálezy našich odborníkov
V súčasnosti je 29 našich vynálezov chránených 274 patentmi a 2 úžitkovými vzormi a prevedenie/dizajn 55 našich dizajnových návrhov produktov chráni 252 ochranných známok.
Príklady patentov:

 • tvar cumlíka MAM Air umožňujúci dostatočný prístup vzduchu, čím chráni detskú pokožku,
 • úzky krk cumlíka MAM Perfect z dielne Dento-Flex® brániaci chybnému postaveniu zubov,
 • ventil na spodku fľaše MAM Anti-Colic na uvoľnené pitie bez prehĺtania vzduchu,
 • ventil hrnčeka na pitie MAM so 100 % ochranou pred rozliatim.

Niekoľko príkladov globálnej spolupráce so špičkovými lekármi:

 • Fínska skupina nemocníc priateľských k deťom používa produkty pre deti od spoločnosti MAM.
 • V Spojených arabských emirátoch poskytujú odborníci tehotným ženám poradenstvo týkajúce sa starostlivosti o detských chrup od narodenia.
 • Juhoafrická poradenská organizácia pre rodičov predčasne narodených detí je podporovaná spoločnosťou MAM.
 • Kancelária MAM v Chile je stálym partnerom pri spolupráci s čílskym spolkom pôrodných asistentiek.
 • Spoločnosť MAM Taliansko spoločne so zväzom lekární usporiadala rad seminárov pre vzdelávanie a doškoľovanie farmaceutov.
 • Spoločnosť MAM podporuje projekt zameraný na prevenciu a zabránenie vzniku zubného kazu v rannom detstve (ECC) starostlivosťou o chrup a preventívnou starostlivosť od narodenia. V rámci toho poskytujeme produkty na starostlivosť o chrup, ako aj informačné materiály. Od mája 2012 navyše poskytujeme záštitu aj financovanie.
 • Rodičia dojčiat sa lekárov často pýtajú na koliky a ťažkosti, ktoré s nimi súvisia. Preto sme požiadali o vyhotovenie rakúskej štúdie zameranej na zníženie výskytu kolík u dojčiat. Cieľom pritom nebolo zmierniť koliku, ale zabrániť jej vzniku už od samého začiatku.
 • Spoločnosť MAM pravidelne vykonáva štúdie zamerané na súvislosť medzi tvarom cumlíka a chybným postavením zubov.

Naši odborníci poskytujú svoje cenné poznatky aj ďalej tým, že sú súčasťou medzinárodných normalizačných a regulačných procesov. Významne tak prispievajú k nepretržitému vylepšovaniu bezpečnostných predpisov pre deti

Spoločne proti rizikám výskytu syndrómu SIDS

Čo je SIDS?
Táto skratka znamená Sudden Infant Death Syndrome, po slovensky syndróm náhleho úmrtia dojčiat.

S cieľom šíriť poznatky a vedomosti z výskumu týkajúce sa rizika výskytu syndrómu SIDS spolupracuje spoločnosť MAM intenzívne s výskumníckymi organizáciami z celého sveta a snaží sa zvýšiť povedomie o odporúčaných preventívnych opatreniach a znížiť riziká a ďalšie dôsledky v čo najväčšej možnej miere.

 • V Rakúsku s organizáciou SIDS Austria
 • Vo Veľkej Británii s organizáciou FSIDS UK
 • V USA s organizáciou First Candle a akadémiou AAP (American Academy of Paediatrics)


Stiahnuť brožúry o SIDS (PREPOJENIE)

[Translate to Slovakia:]

[Translate to Slovakia:] Download brochure

Naši partneri a dodávatelia

Kontakt s našimi pobočkami alebo obchodnými partnermi rozdelenými po celom svete sa v spoločnosti MAM neobmedzuje na distribúciu výrobkov. Fungujeme skôr ako veľká rodina, v ktorej sa členovia delia o skúsenosti a vymieňajú si informácie.
Spoločnosť MAM má okrem vlastného výrobného podniku v Maďarsku a výroby latexu v Thajsku celý rad dodávateľov sprostredkujúcich materiály a logistiku, s ktorými zväčša spolupracuje dlhodobo. Najdôležitejším faktorom pri výbere dodávateľov je kvalita produktov. Potom nasledujú náklady a spoľahlivosť.
Zároveň vyžadujeme dodržiavanie rovnakých technických, ekologických a sociálnych štandardov, ktoré sme si stanovili a ktoré sú dodržiavané v našich vlastných výrobných podnikoch.
S dodávateľmi máme priateľské vzťahy založené na vzájomnej dôvere a overenej spoľahlivosti.

Charitatívna činnosť spoločnosti MAM

Spoločnosť MAM má osobitný záujem pomáhať matkám a ich deťom, ktoré potrebujú pomoc. Či už ide o rôzne projekty, alebo o poskytovanie vecných darov charitatívnym zariadeniam. Nižšie nájdete niekoľko príkladov:

Iniciatívy spoločnosti MAM pre utečencov

Celý rok 2015 sa niesol v znamení pomoci utečencom. Mnoho ľudí hľadajúcich útočisko prišlo s celou rodinou, a teda aj s mnohými malými deťmi. Z tohto dôvodu sme 30 rôznym organizáciám darovali viac ako 16 000 produktov MAM – od detských fliaš až po cumlíky.
V auguste sme v sídle spoločnosti vo Viedni zorganizovali dobročinnú zbierku vecí. Zamestnanci darovali rôzne predmety humanitárneho charakteru, ktorých bolo toľko, že úplne naplnili 2 autá. Boli tam všetky základné potreby: plienky, vlhčené utierky, mydlá, šampóny, zubné pasty, spacie vaky, oblečenie, topánky, hračky a mnoho ďalších vecí. Pôrodná asistentka Sarah Klarerová úzko spolupracovala s utečeneckým táborom v Traiskirchene, kde rozdeľovala darované veci.
Okrem toho podporili zamestnanci spoločnosti MAM v roku 2015 iniciatívu zameranú na pomoc utečencom train of hope. Táto iniciatíva, v rámci ktorej sa koordinovala rýchla pomoc pre utečencov na viedenskej hlavnej stanici, získala v roku 2015 rakúske ocenenie v oblasti ľudských práv . Jej cieľom bolo poskytnúť utečencom starostlivosť – potraviny, veci a informácie. Počas 2 dní bolo súčasťou tímu aj množstvo zamestnancov spoločnosti MAM, ktorí pomáhali pri rozdeľovaní vecí, podávaní čaju, vody a kávy, preberaní predmetov humanitárneho charakteru a varení jedla.

Spoločnosť MAM a centrum pôrodných asistentiek vo Viedni
Od roku 1989 tu tehotné ženy, matky a ich partneri nachádzajú pomoc zameranú na tehotenstvo, pôrod, dojčenie a prvé dni s bábätkom. Skúsené pôrodné asistentky, sociálni pracovníci a lekári poskytujú ženám poradenstvo práve v tom období života, ktoré často rozvíri mnohé otázky a neistoty.
Ďalšie informácie o centre pôrodných asistentiek vo Viedni
Spoločnosť MAM podporuje centrum pôrodných asistentiek nielen finančne, jej pomoc zahŕňa aj darovanie produktov a informačných materiálov. Spolupráca s centrom pôrodných asistentiek však znamená viac než len jednostrannú podporu zo strany spoločnosti MAM. Sme radi, keď nám odborníci z centra pôrodných asistentiek poskytujú spätnú väzbu a podnety k našim produktom.

Tím

V spoločnosť MAM pracujú samí profesionáli. Hoci sú kompetencie a odborné znalosti dôležité, ešte dôležitejší je samotný človek, ktorý za každou pozíciou stojí. V tomto ohľade sa naša spoločnosť nepovažuje iba za zamestnávateľa, ale za podporovateľa svojich zamestnancov a za niekoho, o koho je možné oprieť sa. Snaží sa vytvoriť čo najlepšie prostredie na vykonávanie čo najlepšej práce.

Celosvetovo sa snažíme
optimálnym spôsobom podporovať vývoj detí a poskytovať špičkovú podporu náročným rodičom pri ich každodennej starostlivosti o deti.
Toto motto najlepšie vystihuje aj pracovný život v spoločnosti MAM. Spoločnosť MAM má približne 1000 zamestnancov, ktorí často striedajú pracovné pozície medzi rôznymi pobočkami a krajinami – od Rakúska po Thajsko, od Švédska až po Južnú Afriku. Vďaka tomu majú všetci neustále tie najaktuálnejšie poznatky od renomovaných odborníkov z oblasti dizajnu, vedy, medicíny a techniky z celého sveta.

Ako pracujeme v spoločnosti MAM?

Celá celosvetová organizácia MAM sa v tom najlepšom zmysle slova považuje za rodinný podnik. Možnosť zlúčiť výchovu dieťaťa s kariérou je u nás samozrejmosťou a nie je s tým žiaden problém. Práve naopak, takéto niečo cielene podporujeme. Náš interný princíp MAM vychádza práve z toho, že najlepšie nápady vznikajú zo spolupráce ľudí, ktorí majú deti, a bezdetných ľudí.

 • Zohľadňujeme rovnosť šancí a podporujeme osobný a odborný rozvoj, ako aj živý dialóg medzi prevádzkovými tímami a vedením. To všetko v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí.
 • Sme mladý, multikultúrny tím s vyrovnaným zastúpením žien a mužov, a to na všetkých úrovniach od brigádnikov až po vedenie spoločnosti.
 • Otvorenosť a rešpekt k iným spôsobom myslenia sú neustále kľúčovým stavebným prvkom našej spolupráce.
 • Spolupráca vychádza zo základných hodnôt, medzi ktoré patrí čestnosť, dôvera a spoľahlivosť.
 • Podiel žien: viac ako 70 % vo výrobe a v administratíve, viac ako 30 % vo vedení spoločnosti (celosvetovo)
 • Zamestnanci s deťmi: celkovo v spoločnosti MAM 62 %, na úrovni manažmentu 83 %


Príklady mimoriadnych sociálnych výhod
Existujúce zákony a ustanovenia nám nestačia nielen v oblasti vývoja produktov, ale ani v zamestnaneckej oblasti. Preto prijímame v sídlach našej spoločnosti mimoriadne opatrenia, ktorými chcete čo najlepšie reagovať na potreby zamestnancov:

Centrum marketingu a dizajnu vo Viedni, výskum a vývoj v Siegendorfe:

 • Opatrenia umožňujúce lepšie zlúčiť kariéru s rodinou
 • Podpora zamestnancov v prípade núdze
 • Stravné lístky


Výrobné stredisko Vaskeresztes, Maďarsko:

 • Možnosť dopravy všetkých zamestnancov na pracovisko a z pracoviska firemným autobusom
 • Nadácia pre finančnú pomoc zamestnancom v núdzi
 • Pravidelné a bezplatné absolvovanie mamografie, vyšetrenia zraku a očkovaní


Výrobné stredisko Hat Yai, Thajsko:

 • Vlastná podniková materská škola
 • Zamestnanci a ich rodiny získavajú doplnkové poistenie a dovolenku navyše, ako aj príspevok na školné detí


Ďalšie informácie o našich sociálnych opatreniach nájdete tu.

Oficiálna certifikácia Beruf&Familie

Spolkové ministerstvo hospodárstva, práce a rodiny udelilo spoločnosti MAM ocenenie Podnik ústretový voči rodinám. Spoločnosť však takýmto spôsobom fungovala od svojho založenia. Náš podnik v rámci toho získal certifikát Beruf&Familie 2014.
Certifikácia zahŕňa všetky opatrenia podniku, ktoré umožňujú lepšie zlúčiť kariéru s rodinou. Tie však ani zďaleka nekončia so skončením materskej dovolenky a opätovným návratom do zamestnania – pokračujú až po starostlivosti o seniorov a ošetrovanie chorých.
Interný prieskum potvrdzuje, že spoločnosť MAM ako zamestnávateľ sa o svojich zamestnancov aktívne zaujíma a snaží sa na každý problém nájsť konkrétne riešenie.
Po dosiahnutí tohto úspechu chceme ešte viac zlepšiť manažment rodičovstva.
Prejsť na lokalitu Familieundberuf.at (PREPOJENIE)

Vyhlásenia našich zamestnancov

„To, že už skoro 20 rokov môžem pre spoločnosť MAM vyvíjať produkty, pre mňa znamená, že sa môžem v priateľskom globálnom tíme aktívne aj pasívne spolupodieľať na vytváraní budúcnosti. Budúcnosti pre milióny detí a ich rodiny, ale aj pre vývoj samotnej firmy, a tým pádom pre každého člena celosvetovej rodiny MAM.“
Thomas Rohaczek (MAM Rakúsko, 2 deti)

„Ja aj naši dizajnéri sme kreatívni ľudia a baví nás čarovať na produktoch pre deti s veselými farbami a zaujímavými dizajnmi. Spoločnosť MAM je rajom pre každého, kto chce s láskou obohatiť hravý radostný svet tých najmenších.“
Birgit Krennová (MAM Rakúsko, 1 dieťa)

„Teším sa, že môžem pracovať v takejto priateľskej atmosfére. Som veľmi šťastná, pretože ako zamestnankyňa spoločnosti MAM presne viem, prečo sú naše výrobky tak dobré. Poznám proces výroby a preto viem, že zabezpečenie kvality je veľmi dôležité.“
Éva Keresztúriová (MAM Maďarsko, 2 deti)

Kódex správania v spoločnosti MAM

Kódex správania upravuje kontakt medzi zamestnancami, ako aj obchodné vzťahy a vzťahy so zákazníkmi. Je tak základom etického a právneho slušného správania počas bežných pracovných dní. Vychádza z našej podnikovej filozofie, z práv a zákonov a z desiatich zásad globálneho paktu Organizácie Spojených národov.
 
Stiahnuť kódex správania (PREPOJENIE)

X