Välj ditt land

Vårt ansvarVårt ansvar

Vårt ansvar

Hållbart, eftersom vi tror på det

Framgångssagor börjar ofta med modiga visioner. Det gäller även för MAM och vår grundare.
Vi ser tillbaka ett par decennier:  I mitten av sjuttiotalet fick föräldrar välja vid köp av babyartiklar: antingen tilltalande design eller medicinskt beprövad funktion.
Antingen snygg. Eller bra. Det gick inte då att få en babyartikel som var bägge två.
Den utbildade plastteknikern och passionerade familjefadern Peter Röhrig tog sig för att ändra detta.
Han utvecklade tillsammans med forskare, läkare och formgivare från Wiener Universität für Angewandte Kunst en napp, som gjorde intryck med både sin form och sin funktion.
På så sätt uppkom företaget MAM. Och det unika lagarbetet som ända fram till idag står bakom alla MAM-produkter.

”Vad kan vara mer hållbart än att arbeta för nästa generation – våra barn? Vi engagerar oss i välbefinnande, säkerhet och hälsa för bebisar runt om i världen.”
Peter Röhrig
Grundare av företaget MAM

Hållbarhetsrapport

Hållbarhet – från vision till strategi till genomförande

Som ett familjeföretag som har påtagit sig bebisars välbefinnande har MAM alltid arbetat för hållbarhet. Vi arbetar för bebisar! Därför ägnar vi lika mycket uppmärksamhet och omsorg åt varje detalj, varje handling och varje beslut som om det vore för den viktigaste bebisen i världen.

Vår  CSR-vision:
”Hos MAM vill vi med våra färdigheter förbättra världen. Hållbart och framsynt. Eftersom dagens bebisar är morgondagens vuxna.”

Våra principer:

 • MAM producerar och säljer babyartiklar som skapas genom ett unikt, globalt lagarbete.
  Experter i medicin och utvecklingspsykologi samt barnmorskor och föräldrarådgivare arbetar tillsammans med fackpersonal inom material- och produktionsteknik samt etablerade designers. MAM engagerar dessutom regelbundet föräldrar i produktutvecklingen.
 • MAM producerar inte vilka babyartiklar som helst.
  Vi gör bara det som vi tillsammans med vårt expertnätverk verkligen förstår oss på. Med en produktportfölj för bebisar från 0 till 3 år, med fokus på lugnande, amning och matning, mun- och tandhälsa, liksom barnets mentala och fysiska utveckling.
 • MAM bedriver och främjar forskning kring bebishälsa.
  Vår kunskap utökas, våra produkter förbättras, och därmed också föräldrars och barns tillfredsställelse. Men inte bara det: Vi delar också med oss av våra studieresultat – antingen på vår webbsida för Healthcare Professionals eller som deltagare i tillsyns- och standardiseringsorgan.
 • MAM säkrar kvaliteten genom noggrant urval, regelbunden provning och goda relationer med leverantörerna.
  Det viktigaste tar vi emellertid själva hand om: Därför sker vår forskning och utveckling på platser som kan högteknologi, t.ex. Österrike, vår produktion i Ungern och vår gummitillverkning i Thailand – allt enligt stränga europeiska kvalitetskriterier.
 • Vi står fast vid vårt MAM-ansvar.
  Och vi står också fast vid att vi är ett affärsdrivande företag, ingen ideell förening. Hållbart företagande innebär för oss att alltid vara så lönsamma att
  • vi erbjuder säkra arbetsplatser för våra medarbetare, produktions- och försäljningspartners,
  • vårt expert-community även i fortsättningen får forskningsstöd,
  • vårt utvecklingsteam har tillräckliga medel för innovation till sitt förfogande och
  • vi kan bidra till ett samhälle där det är viktigt med det bästa för bebisen med såväl de rätta produkterna och med kunskap samt ekologiska och sociala hänsyn

Från vår vision och våra principer har vi härlett olika handlingsområden. Vi vill göra världen bättre för bebisar och för föräldrar, och även för våra medarbetare, för miljön och för samhället.

Engagemang från intressenter: Utbyte med alla deltagare

Det är viktigt med goda relationer till våra intressenter inom alla områden - från produktutveckling till produktion, distribution och försäljning. För att kunna fortsätta att samarbeta aktivt med föräldrar, läkare, leverantörer och andra, vårdar vi våra kontakter och utvecklar hela tiden nya. I en workshop för CSR-teamet diskuteras varje år – med deltagare från olika avdelningar – alla inskickade frågor samt deras avsändare och de ordnas efter inflytande och angelägenhet. På så vis tas intressenter med i den strategiska planeringen och kommunikationen om viktiga frågor fokuseras för våra anspråksgrupper.
Våra viktigaste intressenter är:

 • Föräldrar
 • Medarbetare
 • Leverantörer
 • Handels- och försäljningspartner
 • Medicinska experter
 • Barnmorskor
 • Ägare

Vi ser fram emot att få kontakt med dig – skriv dina önskemål och förslag till

stakeholder(at)mambaby.com

Produkter + omvärld

MAM-produkter uppstår inte över en natt. Varje enskild MAM-innovation är resultatet av mångårig forskning, talrika provningar och ständiga förbättringar, för att kunna ge bebisar det de förtjänar: bästa möjliga stöd för en perfekt start i livet. Detta stora ansvar är vi alltid medvetna om, vilket är anledningen till att vi slagit fast följande prioriteringar i vår produktutveckling:

 • Barnens säkerhet och hälsa
 • Optimalt åtföljande av deras utveckling
 • Detaljer och design som gör att bebisen instinktivt känner sig bekväm
 • Genomtänkt funktion som ger bästa möjliga stöd i föräldrarnas vardag
 • Energieffektiv och miljövänlig produktion

Hur kan vi säkerställa allt det?

Bästa möjliga material – inte vilken plast som helst

Arbetet med plast betyder för oss:

 • Högsta tekniska kompetens och säkerhetsriktlinjer
 • Detaljerad kunskap om de organiska materialens beståndsdelar och reaktioner
 • Ständigt utökande av vår expertis genom löpande materialinnovationer
 • Kontinuerligt samarbete med utvalda plastexperter inom forskning, utveckling och produktion – bland annat genom MAM-grundaren Peter Röhrig som också är ordförande i europeiska ”TC 525-Working Group 5” (”Feeding, Drinking, Sucking and Similar Functions”)

Vi använder uteslutande livsmedelssäkra råmaterial för produkter som kommer i kontakt med saliv eller tas i munnen (t.ex. nappklämmor och bitringar) trots att det inte finns några juridiska specifikationer för det.Vår koncerns första egna produktionsanläggning invigdes 1990 i Ungern. Eftersom vi lägger hög vikt vid säkerhet och kvalitet kommer våra babyartiklars plastdelar till större del (85 procent) från Österrike. Med detta arbetar vi sedan mycket länge tillsammans med lokala leverantörer. De enskilda delarna monteras sedan i vår produktionsanläggning i Vaskeresztes av anställda, förpackas och skickas därifrån över hela världen.

Vår plastexpertis

För alla kemiintresserade som gärna vill ha exakt information:
I babyflaskor och andra MAM-produkter använder vi, istället för BPA-haltig polykarbonat (PC), materialet polypropen (PP). PP är en delvis kristallin termoplast och hör till olefinplasternas grupp – dess kemiska struktur liknar den i ljusstearin.
PP är resistent mot nästan alla organiska lösningsmedel, fetter, syror och alkalier, dessutom är det luktfritt och hudvänligt och därför extra väl lämpat för tillämpningar inom livsmedelsindustrin och för apoteksvaror. Idag är PP världens näst viktigaste plast (enligt omsättning), internationellt oomstritt och med alla nödvändiga godkännanden sedan flera år.
Silikon, eller silikonelaster för att vara kemiskt precis, är en beteckning på en grupp syntetiska polymerer, i vilka kiselatomer förbinds via syreatomer. I sin struktur liknar de organiskt modifierad kvarts. MAM använder ett livsmedelssäkert silikon för produktionen av dinappar. Även i andra medicinska områden är materialet beprövat, t.ex. inom tandvården vid tillverkning av precisionsmodeller eller i ortopedisk teknik för protestillverkning – såväl inuti som utanpå kroppen.
Som alternativ till dinapparna av silikon erbjuder MAM också nappar av det mjuka, mycket tuggbara (men inte lika transparenta) naturgummit.
 
Varför inga miljövänliga plaster?
Återvinning och biogena plaster är aktuella frågor för alla som tänker hållbart. Därför förstår vi mycket väl efterfrågan på återvunna eller biologiska plaster i vår produktion.
Vi har tydliga svar på detta:
För närvarande levererar biologiska plaster (även de som framställts av naturliga råvaror) varken den erfordrade värmebeständighet eller höga brotthållfasthet som MAM:s kvalitetsriktlinjer för hygien och säkerhet kräver. Beträffande återvunna plaster är de tillgängliga återvunna materialens typrenhet inte tillräckligt hög. Praktiskt uttryckt: Så länge man inte exakt kan dokumentera vilka olika material med vilka beståndsdelar och vilken renhetsnivå som kommer in i återvinningsanläggningen kan man heller inte vara säker på att det återvunna materialet som kommer ut är ofarligt för hälsan. Av det vill vi inte producera några produkter för spädbarn.

Högsta säkerhet, som vida överstiger de rättsliga kraven

MAM-produkter uppfyller alla globalt använda, relevanta normer och standarder. För att vara helt säker utvecklas ändå interna riktlinjer och kontroller inom företaget som går långt utöver de officiella riktlinjerna.
Säkra bebisartiklar har en rad krav att uppfylla som vi inte anser att det går att kompromissa med.
Här är några exempel:

 • BPA-fria produkter – alla MAM-produkter har sedan länge varit fria från bisfenol A (BPA), trots att juridiska riktlinjer endast funnits en kort tid i vissa länder
 • PVC-fria produkter – vi använder varken PVC eller ftalater, inte ens i våra förpackningsfilmer, även om det inte finns några juridiska riktlinjer för detta
 • Fullständig brottresistens för en absolut minimerad skaderisk
 • Värmebeständighet för möjlighet till extra grundlig rengöring
 • Koksäkra babyartiklar från 0 till 6 månaders ålder – på så sätt kan de steriliseras och erbjuder 100 % hygien och säkerhet
 • Våra interna krav på draghållfasthet enligt den europeiska standarden EN 1400 (nappstandard) är något högre än vad som krävs
 • Förutom produktens design och funktion måste särskilt dess ytor garantera riskfri användning och dessutom utveckla bebisens motorisk-sensoriska färdigheter

Alla plaster som används för MAM-babyartiklar som kommer i kontakt med livsmedel eller saliv är godkända för tillämpningar med livsmedelskontakt enligt förordningen (EG) 1935/2004. De har råvaruleverantörernas garanti att de framställts med hänsyn till kraven för god tillverkningssed enligt vad som fastställts i 2023/2006 (EG).

Inte bara MAMs grundare Peter Röhrig är utbildad plasttekniker. Även i vår forskning och utveckling respektive inom produktion arbetar många fler plastexperter. I detta fackcommunity vårdar vi också det internationella utbytet för att tidigt få nya kunskaper om materialegenskaper och plastinnovationer och kunna dela med oss av vår egen kunskap. Den kunskap vi samlar här tillhandahåller vi även lagstiftare och standardiseringsmyndigheter:

 • MAM-grundaren Peter Röhrig och Hortenzia Csiszar, ansvarig för produktsäkerhet och efterlevnad hos MAM, arbetar kontinuerligt med upprättandet av säkerhetsnormer för produkter för småbarn i arbetsgrupp 5, ”Feeding, Drinking, Sucking”, vid CEN (europeiska standardiseringskommittén).
 • E-normen EN 14350 Drinking Equipment (Babyflaskor och dinappar, muggar etc.) byggde till stor del på MAM:s kunskap.
 • E-normen EN 1400 Soothers (nappar) har reviderats nyligen – alla standardiseringsorgan i EU och i ytterligare några anslutna länder, t.ex. Schweiz och Norge, har antagit den konstruktion som tagits fram tillsammans med MAM med 98 % ja-röster.

Trygg med MAM – vi har fått EU:s produktsäkerhetspris

Det är en stor ära för oss att ha utnämnts till ett av de mest ansvarsfulla företagen i Europa när det gäller säkerhet. I ett ”särskilt omnämnande” framhävdes att vi har satt upp höga standarder när det gäller produktsäkerheten för nappar, nappflaskor och muggar och även överträffat dessa standarder. Alla andra vinnare prisades för en viss produkt, men MAM hyllades för banbrytande arbete med säkerhet som aktivt har bidragit till att höja kraven i hela branschen.

Redan på 1980-talet började vi utveckla en nappstandard för Österrike som senare har införts i hela Europa. Våra interna krav och testkriterier går mycket längre än normerna. MAMs nappar genomgår 40 olika tester innan de är tillgängliga för försäljning medan MAMs flaskor måste klara 28 olika tester. Vi har upprättat vår egen forskningsavdelning och har ett nära samarbete med medicinska experter och föräldrar under utvecklingen av våra produkter. Vi säkerställer att varje produkt uppfyller våra högsta standarder genom att produktkvaliteten övervakas konstant och dokumenteras med ett robust spårbarhetssystem.

När det handlar om produktsäkerhet är bebisar en extra sårbar grupp. Med produktsäkerhetspriset hyllar EU företag som överträffar kraven i EU:s lagstiftning och därmed når högre konsumentsäkerhet. I år delades priset ut för första gången och det var öppet för företag från alla EU:s medlemsländer. Juryn på EU-nivå utsåg vinnarna: Ett guld-, silver- och bronspris samt ett hedersomnämnande delades ut i kategorierna Små och medelstora företag och Stora företag. Vi är glada att uppmärksammas av Europeiska kommissionen med det här prestigefulla produktsäkerhetspriset. I mer än 40 år har vi positionerat oss som branschledare inom produktsäkerhet. Vår högst prioritet är att utveckla produkter för bebisars välbefinnande, säkerhet och hälsa.

Mer information om EU:s produktsäkerhetspris hittar du här: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Skonsam hantering av resurser

Vi sparar på resurser när vi förbrukar material, energi och vatten och vill uppnå ännu högre besparingspotential i framtiden. Detta gäller all ekologisk inverkan av vår företagsverksamhet. Vi tar särskilda hänsyn till miljöaspekterna inom följande områden:

 • Produktion
 • Försäljning
 • Kontor


Speciella åtgärder i produktionsanläggningen i Ungern:

 • Regelbundna energieffektivitetskontroller för att sänka energiförbrukningen
 • Miljöledningssystem sedan 2007 – med regelbunden provning genom oberoende institut och certifiering enligt miljöstandarden ISO 14001
 • Varmvattensåtervinning via solpaneler på taket
 • Omställning från olja till miljövänlig bränslegas
 • Energisparlampor
 • Miljövänlig laserutskriftsteknik
 • Värmeåtervinningsprocess i förpackningsmaskinen – därmed minskar vi energiförbrukningen för uppvärmning och nedkylning, samt de skadliga utsläppen
 • Genom exakt produktion, napp för napp, undviks för stora lager och överproduktion
 • Återvinning och återanvändning av produktförpackningar sedan 2012

 
Vår andra produktionsanläggning ligger i Thailand, där ca 100 medarbetare tillverkar våra latexnappar. Naturgummit som krävs för dem kommer från färsk mjölk som skördas från Hevea-träd på hållbart förvaltade familjegårdar och lokala, små kooperativ och bearbetas direkt lokalt. Så undviker vi långa transportvägar och medförd kvalitetsförlust, samt onödiga CO2-utsläpp.

Mer information om våra miljöåtgärder hittar du i den aktuella CSR-rapport.

Klimat och CO2-fotavtryck

En intakt miljö är viktig för våra barns framtid. Som företag bidrar vi genom att hålla våra produktionsvillkor så ansvarsfulla som möjligt. På MAM är vi försiktiga med vår vatten- och energiförbrukning och använder råmaterial och material så skonsamt som möjligt. Vi redovisar hur vi tillverkar, förpackar och transporterar våra produkter i vår CSR-rapport vartannat år.
Men det är också viktigt för oss att våra produkter genom ansvarsfull användning bidrar till att hålla den negativa miljöpåverkan så låg som möjligt. På så vis kan vi bidra positivt till klimatskyddet tillsammans med våra kunder.

Vad är CO2-avtryck?
Det utsläpp av koldioxid (CO2) som orsakas av människor bidrar mycket till klimatförändringen. När vi minskar vår användning av fossila energikällor, såsom olja, gas eller kol, minskar vi utsläppet av CO2. Oavsett om det gäller drivmedel eller ström: Energibesparing på alla nivåer efterfrågas. Hur väl det lyckas visar CO2-fotavtrycket för en produkt. Det är ett ekologiskt mått som anger hur mycket växthusgaser som släpps ut under produktens livscykel. Ju mindre det är, desto bättre.

Vilka effekter har för mycket CO2?
Det globala energibehovet genererar stora mängder CO2. Den därmed höga koncentrationen koldioxid är redan så stor att den påverkar klimatet i stor utsträckning. Den därifrån uppkomna växthuseffekten har negativa konsekvenser för natur, miljö och samhälle över hela världen. Därför är det mycket viktigt att vi alla genererar så lite CO2 som möjligt.

MAM Easy StartTM Anti-Colic-flaskans CO2-påverkan
Att MAM-produkter ska provas och testas vetenskapligt av oberoende tredje part är en integrerad del av vår företagsstrategi. Under våra professionella drabbningar med hållbarhet utvärderar vi CO2-avtrycket för MAM Easy Start TM Anti-Colic-flaskan
genomfört av denkstatt GmbH Wien www.denkstatt.at

Beräkningen av CO2-påverkan tar hänsyn till:

 • Produktion och transport av de råvaror som används
 • Material och förbrukningsartiklar
 • Transportvägar med lastbil, tåg, båt eller flygplan
 • Växthusgaseffekter genom uppvärmning, rengöring, sterilisering
 • Återvinning eller kassering

 
Om man antar ett dagligt bruk, med rengöring och sterilisering, under 6 månader uppstår följande CO2-mängd:

ÖkoBusinessPlan Wien

2015 tilldelades MAM ÖkoBusinessPlan Wien för andra gången i rad. Med modulen ÖkoProfit kan vår anläggning i Wien – efter en in-ut-analys av alla material – utföra optimeringsåtgärder i området avfall, energi, vatten, upphandling och mobilitet. Där vi har kompetens och inflytande tacklar vi också vår verksamhets miljöpåverkan, helt enligt vår princip att förbättra världen med vår kompetens. Hållbart och framsynt. Eftersom dagens bebisar är morgondagens vuxna.
Alla åtgärder sammanfattas i en rapport och presenteras för ÖkoProfit-kommissionen. Dessa omfattade:

 • Upphandling: Omställning till ekocertifierat papper, rengöringsmedel, disktabletter och rullgardiner.
 • Energi: Omställning till 100 % miljövänlig energi med en samtidig reduktion av energikostnaderna, LED-armaturer i trapphuset och 1:a våningen.
 • Mobilitet: Kurs i bränslebesparande för alla anställda med en tjänstebil och CO2-
  kompensering av alla flygningar i tjänsten för anställda vid MAM i Wien. Det finansiella bidraget används för att genomföra ett klimatskyddsprojekt i Österrike.

Upcycling

Upcycling hos MAM: Napp är något särskilt!
Barn har ett väldigt emotionellt förhållande till sin napp: Den tröstar och lugnar – den är mycket omtyckt av bebisar och deras föräldrar. Någon gång är det dock dags att skiljas från nappen.  Vad ska man göra med den trogne följeslagaren?  MAM babyartiklar, Österrikes ledande tillverkare av babyartiklar och marknadsledande inom nappar i många länder världen över, ställde sig den frågan 2014.

MAM 2nd Life

Unika verk uppstår i samband med MAM babyartiklars tävling ”MAM 2nd Life”: Studenter vid Universität für angewandte Kunst uppmanades att skapa nya saker av MAM-nappar. Resultaten är kreativa, spännande, praktiska och i samtliga fall: unika. Precis som MAM-napparna och de små människor som de tillverkas för.

Ytterligare kreativa och vardagspraktiska idéer om hur du ger dina MAM-produkter ett andra liv hittar du i vår pysselhörna

MAM CO2-räknaren

Räkna ut hur mycket koldioxid du sparar med MAM:s produkter.

Med MAM Easy Start™ Anti-Colic, den enda nappflaskan med självsteriliseringsfunktion och med den praktiska steriliserings- och transportasken för våra nappar.

Ange dina uppgifter och välj steriliseringstyp:

Min bebis födelsedag (valfritt)

Flaskförbrukning

Ange en giltig siffra!
Ange en giltig siffra!
* Hittills och hur länge till (ungefär)

Nappförbrukning

Ange en giltig siffra!
Ange en giltig siffra!

Jag steriliserar mina flaskor med:

Välj en metod!
den självsteriliserande MAM Easy Start™ Anti-Colic-flaskan
MAM:s mikrovågsångsterilisator
elektrisk sterilisator
spis

Jag steriliserar mina nappar med:

Välj en metod!
MAM:s nappsteriliseringsask i mikrovågsugnen
MAM:s mikrovågsångsterilisator
elektrisk sterilisator
spis
Beräkna

Läs vår CSR-rapport för mer information om koldioxidavtrycket från din MAM Anti-Colic-flaska och om vårt sociala ansvar på MAM. Alla resultat baseras på beräkningar av koldioxidavtryck från denkstatt.

Vi har räknat ut koldioxidförbrukningen för de steriliseringsmetoder som du använder:

Sterilisering av flaskor med sterilisering på spisenSterilisering av flaskor med den elektriska sterilisatornSterilisering av flaskor med MAM:s mikrovågsångsterilisatorSterilisering av flaskor med den självsteriliserande MAM Easy Start™ Anti-Colic-flaskan producerar: 0 kg CO2
Sterilisering av nappar med sterilisering på spisenSterilisering av nappar med den elektriska sterilisatornSterilisering av nappar med MAM:s mikrovågsångsterilisatorSterilisering av nappar med steriliseringsasken i mikrovågsugn producerar: 0 kg CO2
Grattis!
Jämfört med
Extraförbrukningen jämfört med sterilisering på spisenden elektriska sterilisatornMAM:s mikrovågsångsterilisatorden självsteriliserande MAM Easy Start™ Anti-Colic-flaskan och MAM-nappen med praktisk steriliseringsasksteriliseringsasken i mikrovågsugn sparar du: 0 kg CO2
Grattis!
Jämfört med
Extraförbrukningen jämfört med sterilisering på spisenden elektriska sterilisatornMAM:s mikrovågsångsterilisatorden självsteriliserande MAM Easy Start™ Anti-Colic-flaskan och MAM-nappen med praktisk steriliseringsasksteriliseringsasken i mikrovågsugn sparar du: 0 kg CO2

Dina egna CO2-besparingar motsvarar: Din extra CO2-förbrukning jämfört med sterilisering på spisenden elektriska sterilisatornMAM:s mikrovågsångsterilisatorden självsteriliserande MAM Easy Start™ Anti-Colic-flaskan och MAM-nappen med praktisk steriliseringsasksteriliseringsasken i mikrovågsugn motsvarar:

Bilresa1: 0 km
Tågresa2: 0 km
Elanvändning för kylskåp3: 0 månader
Träd som måste planteras4: 0 träd

Samhälle

Som affärsdrivande företag är det vårt mål att arbeta för vinst. Då och endast då kan vi fortsätta att betala för säkra arbetsplatser och viktiga områden som forskning och utveckling. Vi ser det dock även som vårt samhälleliga ansvar att dessutom bidra till samhället. Därför stöder vi förutom vårt egna forskningsarbete även allmänna forskningsprojekt, medicinsk-kliniska studier, konferenser, sjukhus, föräldrarådgivning samt talrika inrättningar som hjälper barn. Dessutom har vi ständigt utbyte med våra intressenter för att kontinuerligt vidareutveckla våra produkter Utbyte med alla deltagare)

Ständig dialog med föräldrar

Det vi gör hos MAM gör vi inte för en ”målgrupp”. Vi gör det för människor. För mammor, pappor och alla andra personer i en modern familj som är viktiga för ditt barn. Upplevelsen att ha ett barn är väldigt speciell. Det antar vi inte bara, det vet vi till 100 %! Eftersom vi regelbundet samtalar med många föräldrar, hör era behov och får er feedback på vårt arbete.
Bara under åren 2009 till 2014 kommunicerade MAM:s marknadsforskning med över 35 000 föräldrar över hela världen om krav på och åsikter om MAM-produkter. Produkttest, vetenskapliga studier, MAM Club, MAM på sociala medier och MAM:s nyhetsbrev är andra vägar för utbyten med våra kunder.
Sättet som MAM utvecklar var och en av sina produkter på är unikt. Det finns samarbeten med fler än 20 medicinska experter världen över. En MAM-innovation uppstår i ett internationellt och områdesövergripande lagarbete av formgivare, vetenskapsmän och experter från de mest olika områden:

 • Obstetrik
 • Neonatologi
 • Pediatrik
 • Barnsjukvård
 • Barntandvård
 • Logopedi
 • Föräldrarådgivning
 • Utvecklingspedagogik

Våra medicinska experter

Vi samarbetar regelbundet med fler än 20 medicinska experter världen över, exempelvis:

Univ.-prof. dr Hans-Peter Bantleon, ortodontichef vid Zahnklinik Wien (Österrike)

Prim. Univ.-prof. dr. Reinhold Kerbl
Ordförande för det österrikiska sällskapet för barn- och ungdomsmedicin samt chef för avdelningen för barn- och ungdomsmedicin på sjukhuset i Leoben (Österrike)

Arthur J. Nowak, DMD, professor emeritus
College of Dentistry, University of Iowa (USA)
 
Våra experters upptäckter
Vår expertis uttrycker sig i 29 uppfinningar som skyddas av 274 patent och 2 bruksmönster, samt 55 produkters utseende i mer än 252 mönsterskydd.
Några exempel på patent:

 • Formen på MAM Air-nappar, som släpper in tillräckligt med luft för att vara skonsamt för barnhud
 • Den tunna sughalsen i Dento-Flex® hos MAM Perfect-nappar som motverkar bettavvikelser
 • Flaskbottenventilen för MAM Anti-Colic-flaskan för avslappnat drickande utan att svälja luft
 • Den till 100% utloppssäkrade ventilen på MAM-muggen

Globalt samarbete med medicinska experter, några exempel:

 • Den finska gruppen med ”bebisvänliga sjukhus” utrustas av MAM med babyartiklar.
 • I Förenade Arabemiraten tas gravida om hand av MAM-experter vad avser temat ”Barntandvård – från början”.
 • Den sydafrikanska rådgivningsorganisationen för föräldrar till för tidigt födda barn stöds av MAM.
 • MAM Office i Chile är permanent samarbetspartner med det chilenska barnmorskesällskapet.
 • MAM Italien har gemensamt med farmaceutförbundet startat en rad studiegrupper för ut- och vidareutbildning av farmaceuter.
 • MAM stödjer förebyggandeprojektet för att förebygga småbarnskaries (ECC) genom tandvård och försiktighetsåtgärder från början. Därför erbjuder vi tandvårdsprodukter samt informationsmaterial och ansvarar dessutom för beskydd och finansiering sedan maj 2012.
 • En vanlig fråga som spädbarnsföräldrar ställer i läkarmottagningen handlar om hur man ska hantera kolik och kolikliknande besvär. Därför beställde vi en österrikisk fältstudie om ”Reduktion av kolik hos spädbarn”. Målet med denna var inte i första hand att lindra koliken, utan att minska den från början.
 • MAM genomför regelbundet studier om ”Sammanhanget mellan nappens form och bettavvikelser”.

Våra experter delar med sig av sin värdefulla kunskap, då de är involverade i internationella standardiserings- och regleringsprocesser. På så sätt bidrar de väsentligt till kontinuerliga förbättringar av barnsäkerhetsföreskrifter

Tillsammans mot hälsorisken SDIS

Vad är SDIS?
Sudden Infant Death Syndrome betyder ”plötslig spädbarnsdöd”.

När det gäller forsknings- och kunskapsspridning omkring SIDS-risken arbetar MAM intensivt tillsammans med expertorganisationer över hela världen för att utbilda om rekommenderade försiktighetsåtgärder och minska riskerna så långt som möjligt.

 • i Österrike med SIDS Austria
 • i Storbritannien med FSIDS UK
 • i USA med ”First Candle” och AAP (American Academy of Paediatrics)


Hämta SIDS-broschyr (Länk)

[Translate to Sweden:]

[Translate to Sweden:] Download brochure

Våra partner och leverantörer

Kontakterna med våra anläggningar och distributionspartner över hela världen begränsar sig hos MAM inte till fördelning av produkter, snarare ser vi på oss själva som en stor familj i vilken kunskap delas och utbyte drivs fram.
MAM har förutom den egna fabriken i Ungern och latexproduktionen i Thailand en rad – oftast sedan många år – leverantörer av material och logistik. Den viktigaste faktorn när dessa väljs ut är den levererade produktkvaliteten, följt av kostnaderna och tillförlitligheten.
Vi kräver att de följer samma tekniska, miljömässiga och sociala normer som vi själva följer och säkerställer i våra fabriker.
Så blir vårt förhållande till leverantörerna familjärt och bygger på ömsesidigt förtroende och handslag.

MAM välgörenhet

MAM är särskilt angelägna att ge stöd åt föräldrar och barn i behov av hjälp inom ramarna för olika projekt samt donationer till välgörenhetsorganisationer. Några exempel tas upp här:

MAMs initiativ för flyktingar
2015 dominerades helt av flyktinghjälpen. Många av de som sökte tillflykt kom med hela familjen, t.o.m. med många småbarn. Därför har vi donerat mer än 16 000 MAM-produkter till 30 olika organisationer, alltifrån babyflaskor till nappar.
I augusti tog vi initiativet till en donationskampanj vid vår anläggning i Wien. Tillsammans donerade de anställda 2 fullastade bilar med diverse förnödenheter. Allt som behövs för första hjälpen fanns också med: Blöjor, våtservetter, tvål, schampon, tandkrämer, sovsäckar, kläder, skor, leksaker och mycket mer. Den engagerade barnmorskan Sarah Klarer, i nära samarbete med flyktingförläggningarna i Traiskirchen, distribuerade donationerna på plats.
Dessutom stödjer 2015 MAM-medarbetare flyktinginitiativet ”train of hope”. Initiativet tilldelades 2015 det österrikiska människorättspriset och samordnar volontärernas omedelbara hjälp till flyktingar på Wiens centralstation. Målet är att förse resande med mat, förnödenheter eller information. I två dagar ingick många MAM-anställda i teamet och delade ut donerade förnödenheter, te, vatten och kaffe, tog emot levererad hjälp och lagade mat.

MAM och Hebammenzentrum Wien
Sedan 1989 kan gravida, mödrar och deras partner få stöd här runt graviditeten, födseln, amning och den första tiden med bebisen. Erfarna barnmorskor, socialarbetare och läkare råder kvinnor under en period av livet som ofta medför mycket undran och osäkerhet.
MAM stödjer Hebammenzentrum både finansiellt och med donerade produkter och informationsmaterial. Men samarbetet med Hebammenzentrum är mycket mer än ett ensidigt stöd från MAM. Vi glädjer oss över återkopplingen och synpunkterna om våra produkter från Hebammenzentrums experter.

Team

Hos MAM arbetar proffs. Bland all kompetens och fackkunskap är dock människan bakom positionen särskilt viktig för oss. Därför ser sig vårt företag inte bara som arbetsgivare, utan också som påhejare och stöd för våra anställda. Med målet att skapa bästa möjliga miljö, för att möjliggöra bästa möjliga arbete.

Vår gemensamma strävan i hela världen:
Vi stödjer barn optimalt i deras utveckling och åtföljer anspråksfulla föräldrar perfekt genom bebisvardagen.
Det här mottot är också den bästa beskrivningen avarbetslivet hos MAM. Omkring 1000 MAM-anställda har ett ständigt globalt utbyte – från Österrike till Thailand, från Sverige till Sydafrika – och ger varandra därmed permanent internationella uppdateringar av välrenommerade experter från områdena design, vetenskap, medicin och teknik.

Hur arbetar vi hos MAM?

I hela den globala MAM-organisationen ser vi oss som en familj i ordets bästa bemärkelse. Möjligheten att kombinera barn och karriär är hos oss självklar och absolut ingen kritisk fråga – den främjas t.o.m. målinriktat! Slutligen lyder vår interna ”MAM-princip”, lite på skämt: De bästa idéerna uppstår i samarbete mellan människor med barn och människor utan barn.

 • Vi tittar på jämställdhet, främjar personlig och professionell utveckling samt faktisk dialog mellan operativa team och ledning – i en säker, sund arbetsmiljö.
 • På alla nivåer är vi ett ungt, multikulturellt och könsbalanserat team, från praktikanter till företagsledning.
 • Öppenhet och respekt för andra sätt att tänka står alltid i centrum i vårt samarbete.
 • Vårt samarbete bygger på grundläggande värden som ärlighet, förtroende och pålitlighet.
 • Vår andel kvinnor är 70 % i produktion och förvaltning, och 30 % i företagsledningen (globalt)
 • Medarbetare med barn: MAM totalt 62 %, på chefsnivå 83 %

Exempel på särskilda sociala förmåner
Precis som med produktutvecklingen räcker det inte för oss att bara hålla oss till gällande lagar och förordningar på området ”Anställda”. Därför vidtar vi i våra anläggningar särskilda åtgärder för att på bästa sätt tillmötesgå våra anställdas behov:

Center för marknadsföring och design i Wien, forskning och utveckling i Siegendorf:

 • Åtgärder för bättre förenlighet mellan yrke och familj
 • Stöd för anställda vid personliga svårigheter
 • Matkuponger

Produktionsanläggningen i Vaskeresztes, Ungern:

 • Företagsbuss för alla anställda till och från arbetsplatsen
 • Stiftelse för finansiellt stöd åt anställda i svårigheter
 • Regelbundet och kostnadsfritt: Mammografi, ögonundersökning, vaccinationer

Produktionsanläggningen i Hat Yai, Thailand:

 • Eget företagsdagis
 • Anställda och deras familjer får tilläggsförsäkringar och extra semester samt finansiellt stöd för deras barns skolkostnader

Mer information om våra sociala åtgärder hittar du här.

Officiell certifiering ”Beruf&Familie”

Något som var fallet, inofficiellt, redan sedan företagets grundande, är nu också officiellt. Österrikes departement för ekonomi, arbete och familj har betecknat MAM som ”Familjevänligt företag”. Därför fick vårt företag certifikatet ”Beruf&Familie 2014”.
Denna certifiering omfattar alla åtgärder i ett företag som möjliggör en bättre förenlighet mellan yrke och familj. Dessa upphör inte i och med föräldraledigheten och återkomsten till jobbet – de omfattar även äldreomsorg och hälsovård.
En intern enkät bekräftar: Som arbetsgivare har MAM stort intresse för de anställda, samt en vilja att hitta individuella lösningar för alla problem i varje enskilt fall.
Vårt nästa mål efter denna framgång: fortsatt professionalisering av hanteringen av föräldraledigheter.
Gå till Familieundberuf.at (Länk)

Så här säger våra medarbetare

”Att sedan nästan 20 år få arbeta för MAM som produktutvecklare betyder för mig att kunna forma framtiden aktivt och passivt, med mycket glädje och i ett familjärt, globalt team. Å ena sidan för många miljoner bebisar och deras familjer, å andra sidan för själva företagets utveckling och därmed för varje enskild medlem i den globala MAM-familjen.”
Thomas Rohaczek, MAM Österrike, 2 barn

”Som kreativa människor är det mycket roligt för våra formgivare och att trolla fram starka färger och mönster på babyartiklar. MAM är ett paradis för alla som kärleksfullt vill bidra till en mer lekfull, lyckligare värld för de yngsta.”
Birgit Beaca-Krenn, MAM Österrike, 1 barn

”Jag är glad över att jag arbetar i en sådan familjär atmosfär. Jag är extra glad, för som MAM-anställd vet jag precis varför våra produkter är så bra. Jag kan tillverkningsprocessen, därför vet jag att kvalitetssäkring är mycket viktig.”
Éva Kerestúri, MAM Ungern, 2 barn

Uppförandekoden på MAM

Med denna reglerar vi samarbetet mellan de anställda samt våra affärs- och kundrelationer. Därmed utgör denna uppförandekod underlaget för ett etiskt och rättsligt korrekt handlande i arbetet. Den baseras på vår företagsfilosofi, på lagstiftningen, samt på de 10 principerna i FN:s ”globala pakt”.
 
Hämta uppförandekoden (LÄNK)

X