Velg ditt land

Vi tar vårt ansvar på alvorVi tar vårt ansvar på alvor

Vi tar vårt ansvar på alvor

Bærekraftig visjon

En suksess starter som regel med en modig visjon. Det gjelder også for MAM og vår grunnlegger.
La oss gå et par tiår tilbake i tid:  På midten av syttitallet sto foreldre som ville kjøpe babyprodukter, overfor et valg. De kunne enten kjøpe et produkt som så bra ut, eller et produkt med en medisinsk testet funksjon.
Enten pent å se på eller bra. Begge deler på en gang var ikke et alternativ når det gjaldt babyartikler den gangen.
Peter Röhrig var utdannet plasttekniker og familiefar med liv og sjel. Han bestemte seg for å endre dette.
Sammen med forskere, leger og designere ved Universitetet for anvendt kunst i Wien utviklet han en smokk som ble en suksess både når det gjaldt form og funksjon.
Slik oppsto selskapet MAM. Og det enestående lagarbeidet som fremdeles ligger bak alle MAM-produktene.

"Hva er mer bærekraftig enn å arbeide for neste generasjon – våre barn? Vi er opptatt av velferden, sikkerheten og helsen til babyer over hele verden."
Ing. Peter Röhrig
Grunnlegger av MAM

Bærekraftrapport

Bærekraft – fra visjon til strategi til gjennomføring

Som en familiebedrift som har viet seg til barns ve og vel, har MAM alltid tenkt på bærekraft. Vi arbeider for babyer! Derfor investerer vi så mye oppmerksomhet og omhu i alle detaljer, i alle handlinger og i alle avgjørelser, som om det gjaldt den viktigste babyen i hele verden.

Vår CSR-ledetråd:
"Vi i MAM vil bruke våre evner til å gjøre verden til et bedre sted. Bærekraftig og vidsynt. Fordi dagens babyer er morgendagens voksne."

Våre prinsipper:

 • MAM produserer babyartikler som oppstår i et enestående globalt lagarbeid.Eksperter på medisin og utviklingspsykologi samt jordmødre og familierådgivere samarbeider med fagfolk innen material- og produksjonsteknologi og med anerkjente designere. Dessuten involverer MAM ofte foreldre i utviklingen av et produkt.
 • MAM produserer ikke alle mulige babyartikler.Vi gjør bare det vi og vårt nettverk av eksperter har virkelig greie på. Derfor fokuserer vi på barn i alderen 0 til 3 år og produkter som har med å roe ned, amme og mate barn, med munn- og tannhelse samt med barns psykiske og fysiske utvikling å gjøre.
 • MAM bedriver og støtter forskning på barns helse.Dermed forbedrer vi vår kompetanse og våre egne produkter og dermed også tilfredsheten til foreldre og barn. Men ikke bare det: Vi gjør også resultater fra studiene våre tilgjengelige for andre, f.eks. for helsepersonell via vår nettside, eller som medlem av offisielle kontroll- og standardiseringsutvalg.
 • MAM garanterer kvalitet gjennom det omhyggelige utvalget, de jevnlige kontrollene og den gode veiledningen av leverandørene våre.Men det viktigste tar vi hånd om selv: Vår forskning og utvikling foregår der det finnes høyteknologisk kompetanse, for eksempel i Østerrike, produksjonen skjer i Ungarn og vår egen produksjon av kautsjuk i Thailand – alt etter europeiske kvalitetskriterier.
 • Vi tar vårt MAM-ansvar.
  Og vi er ærlige på at vi er en bedrift, ikke en veldedig organisasjon. Bærekraftig drift betyr for oss at vi alltid må være så lønnsomme at
  • vi kan fortsette med å gi forskningsstøtte til vårt nettverk av eksperter,
  • utviklingsteamet vårt har nok midler til disposisjon for innovasjon, og at
  • vi kan støtte opp rundt et samfunn som synes det er viktig at babyer har det bra, både med de riktige produktene, med kunnskap og med økologiske og sosiale hensyn.

Ut fra denne CRS-ledetråden har vi formulert forskjellige handlingsområder. Vi ønsker å gjøre verden til et bedre sted for foreldre og barn, men også for medarbeiderne, miljøet og samfunnet.

Stakeholder-engasjement: Kommunikasjon med alle parter

Gode relasjoner med våre interessenter er viktig på alle områder – fra produktutvikling til produksjon, distribusjon og salg. For å kunne fortsette et aktivt samarbeid med foreldre, leger, leverandører osv. pleier vi våre kontakter og oppretter stadig nye. Hvert år holder CSR-teamet en workshop – som involverer ulike avdelinger – der samtlige forespørsler og deres avsendere diskuteres og sorteres etter kravenes innflytelse og viktighet. Dermed blir stakeholder-interessen inkludert i den strategiske planleggingen og kommunikasjonen fokusert på de avgjørende temaene til våre interessenter.
Våre viktigste stakeholdere er:

 • foreldre
 • medarbeidere
 • leverandører
 • handels- og distribusjonspartnere
 • medisinske eksperter
 • jordmødre
 • eiere

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg – send dine ønsker og forslag til
stakeholder(at)mambaby.com

Produkter + miljø

MAM-produkter oppstår ikke over natten. Hver enkelt MAM-innovasjon er et resultat av mange års forskning, en rekke tester og kontinuerlige forbedringer for å kunne gi babyer det de fortjener: best mulig støtte for en perfekt start på livet. Dette store ansvaret er vi oss alltid bevisst, og derfor er følgende punkter viktige i MAMs produktutvikling:

 • barns helse og sikkerhet
 • støtte barnas utvikling på best mulig måte
 • detaljer og design som babyer instinktivt føler seg vel med
 • gjennomtenkte funksjoner som støtter foreldrenes hverdag på best mulig måte
 • energieffektiv og miljøvennlig produksjon

Hvordan kan vi garantere alt dette?

Best mulige materialer – ikke et eller annet kunststoff

Arbeid med kunststoff betyr for oss:

 • bruk av best mulig høyteknologisk kompetanse og sikkerhetsretningslinjer
 • detaljert kunnskap om komponentene og reaksjonene til de organiske materialene
 • kontinuerlig utvidelse av vår kompetanse gjennom fortløpende materialinnovasjon
 • kontinuerlig samarbeid med anerkjente kunststoffeksperter innen forskning, utvikling og produksjon – bl.a. også via MAM-grunnleggeren Peter Röhrig som er leder av den europeiske "TC 525-Working Group 5" ("Feeding, Drinking, Sucking and Similar Functions")

Til produkter som kommer i kontakt med spytt eller plasseres i munnen (f.eks. smokk-klips og biteringer), bruker vi råstoffer som er godkjent for næringsmidler, selv om det ikke finnes noen slike spesifikasjoner mht. råstoffer for slike produkter.Vi åpnet vår første egne fabrikk i Ungarn i 1990. Fordi vi legger stor vekt på sikkerhet og kvalitet, kommer de fleste plastikkdelene som produktene består av, fra Østerrike (85 %). Dessuten har vi lenge samarbeidet med regionale leverandører.  De enkelte delene settes sammen og pakkes i fabrikken vår i Vaskeresztes, og sendes så ut til hele verden. Vår kompetanse om bruk av kunststoff

For alle kjemiinteresserte som ønsker å vite mer: 

For tåteflasker og andre MAM-produkter brukes materialet polypropylen (PP) i stedet for polykarbonat (PC) som inneholder BPA. PP er en delkrystallinsk termoplast som hører til gruppen polyolefiner. Den kjemiske oppbyggingen ligner på den vi finner i voks.
PP tåler nesten alle organiske løsningsmidler, fett, syrer og basiske løsninger. Det er dessuten luktfritt og hudvennlig og derfor godt egnet for bruk i sammenheng med næringsmidler og legemidler. I dag er PP det viktigste kunststoffet på verdensbasis (etter omsetning), det er internasjonalt anerkjent og har i flere år hatt alle påkrevde godkjenninger.
Silikoner, eller kjemisk korrekt poly(organo)siloksaner, er en betegnelse på en gruppe syntetiske polymerer hvor silisiumatomer er bundet sammen via oksygenatomer. Strukturen deres ligner på organisk modifisert kvarts. Hos MAM brukes silikon som er godkjent for næringsmidler i produksjonen av smokker. Dette materialet er også gjennomprøvd på andre områder innenfor medisin, f.eks. ved produksjon av modeller innenfor tannmedisin eller ved produksjon av proteser innenfor ortopediteknikk, både ved proteser som bæres utenpå kroppen og proteser som sitter inne i kroppen.
Alternativt til silikonsmokkene tilbyr MAM også smokker som er lagd av det myke, men allikevel robuste materialet kautsjuk (som imidlertid ikke ser like glassklart ut som silikon).
 
Hvorfor ingen økologiske kunststoffer?
Resirkulering eller biogene kunststoffer er aktuelle temaer for alle mennesker som tenker bærekraftig. Derfor forstår vi godt at man ofte spør oss om bruken av biogene kunststoffer i vår produksjon eller kunststoffer som kan gjenbrukes.
Vi har klare svar på dette:
Biogene kunststoffer (altså kunststoffer som er lagd av naturlige råstoffer) er for tiden verken så varmebestandige eller så bruddsikre som MAMs kvalitetsstandard for hygiene og sikkerhet krever. Når det gjelder resirkulert kunststoff kan man ikke garantere at de resirkulerte produktene er sortsrene. Det vil si at  man i dag ikke kan dokumentere nøyaktig hvilke forskjellige materialer med hvilke komponenter som sendes til resirkulering og hvor rene disse materialene er. Og da kan man selvfølgelig heller ikke være sikker på at stoffet som kommer ut som resultat av resirkuleringen, ikke har noen negative påvirkninger på helsen. Av slike materialer vil vi ikke lage produkter for babyer.

Best mulig sikkerhet som overgår offisielle retningslinjer

MAMs produkter er i overensstemmelse med alle gjeldende, relevante normer og standarder. Men for å være å være på den sikre siden, har bedriften utviklet interne forskrifter og kontroller som så langt som mulig overgår de offisielle retningslinjene.
Trygge babyartikler må oppfylle en rekke krav, der det etter vår mening ikke finnes noen kompromisser.
Her er noen eksempler:

 • BPA-frie produkter – alle MAMs produkter har lenge vært uten bisfenol A (BPA), selv om lovbestemte retningslinjer om dette ikke har eksistert så lenge, og bare for enkelte land
 • PVC-frie produkter – vi bruker verken PVC eller ftalater – heller ikke i emballasjen, selv om det ikke er forbudt
 • Produktene må være uknuselige, slik at ingen skader seg
 • Produktene må tåle varme, slik at de kan rengjøres grundig
 • Artiklene for babyer fra 0 til 6 måneder må tåle koking – slik at de kan steriliseres og gi 100 % hygiene og sikkerhet
 • Våre interne krav med hensyn til strekkstyrke iht. europeisk standard EN 1400 (standard for smokker) er strengere enn påkrevd
 • I tillegg til produktenes design og funksjon må spesielt produktenes overflate være utformet slik at de er sikre i bruk og videreutvikler babyenes motorisk-sensoriske evner

Alle kunststoffer i MAMs babyprodukter som kommer i kontakt med næringsmidler eller spytt, er tillatt for bruk i kontakt med næringsmidler iht. forordning (EC) 1935/2004. De har også en garanti fra leverandørene av råstoffene om at de er produsert iht. en god produksjonspraksis som foreskrevet i (EC) 2023/2006.

Det er ikke bare grunnleggeren av MAM, Peter Röhrig, som er utdannet plasttekniker. En rekke andre sertifiserte eksperter på kunststoff er aktive i forskning og utvikling eller produksjon hos MAM. Også innenfor dette fagfellesskapet har vi internasjonale kontakter og kommuniserer for å få ny kunnskap om materialegenskaper og kunststoffinnovasjoner så tidlig som mulig, eller for å videreformidle egen kunnskap. Kunnskapen vi samler sammen her, stiller vi til disposisjon for lovgivende myndigheter og standardiseringsforbund:

 • MAMs grunnlegger Peter Röhrig og Hortenzia Csiszar, ansvarlig for produktsikkerhet og compliance hos MAM, arbeider kontinuerlig med å opprette sikkerhetsstandarder for produkter for småbarn i Working Group 5 "Feeding, Drinking, Sucking" i CEN (europeisk standardisering).
 • Den europeiske standarden EN 14350 Drinking Equipment (tåteflasker og flaskesmokker, drikkekopper osv.) var i betydelig grad basert på kunnskap fra MAM.
 • Den europeiske standarden EN 1400 Soothers (smokker) ble nylig omarbeidet. Av alle standardiseringsinstitutter i EU og i noen andre land med tilknytning til EU som Sveits og Norge, stemte 98 % for utkastet som MAM hadde vært med på å utvikle.

Trygg med MAM – Vi er stolte over EU Product Safety Awards

Vi føler oss beæret over å ha blitt utnevnt til et av Europas mest ansvarsfulle selskaper når det gjelder sikkerhet. Det er blitt fremhevet at vi har satt høye standarder vedrørende produktsikkerhet for smokker, tåteflasker og begre, og at vi har overgått disse standardene. Mens alle vinnerne fikk priser for et spesifikt produkt, ble MAM tildelt pris for å være banebrytende for sikkerhetsforskriftene, som aktivt har bidratt til å heve kravene i hele bransjen.

Allerede på 1980-tallet begynte vi å utvikle narresmokk-standarden for Østerrike, som senere har blitt implementert over hele Europa. Våre interne krav og testkriterier går langt utover normene. MAM-narresmokker blir utsatt for 40 forskjellige testmetoder før de blir tilgjengelige for salg, mens MAM-flasker må bestå 28 forskjellige tester. Vi har etablert en egen forskningsavdeling og jobber tett med medisinske eksperter og foreldre under utviklingen av produktene våre. For å sikre at alle produkter oppfyller våre høyeste standarder, overvåkes og dokumenteres produktkvaliteten kontinuerlig med et robust sporbarhetssystem.

Når det gjelder produktsikkerhet, er babyer en spesielt utsatt gruppe. Med produktsikkerhetsprisen EU Product Safety Awards hedrer EU selskaper som går ut over kravene som er satt i EU-lovgivningen, og oppnår enda større forbrukersikkerhet. Prisen ble delt ut for første gang i år, og det var åpent for selskaper fra alle medlemsland i EU. Juryer på EU-nivå valgte vinnerne: Prisene Gold, Silver, Bronze og Special Mention ble delt ut i kategoriene SMEs (små og mellomstore bedrifter) og større selskaper. Vi er veldig glade for å bli anerkjent av EU-kommisjonen med denne prestisjetunge produktsikkerhetsprisen. I mer enn 40 år har vi posisjonert oss som bransjeledende innen produktsikkerhet, og vår største prioritering er utvikling av produkter for babyers velvære, sikkerhet og helse.

Du finner all informasjon om EU Product Safety Award her: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Skånsom bruk av ressurser

Når det gjelder forbruk av materialer, energi og vann, passer vi på å spare så mye som mulig og vil i fremtiden finne ut hvor vi har enda mer innsparingspotensial. Dette gjelder alle de økologiske konsekvensene vår virksomhet har. Vi tar hensyn til de miljømessige aspektene i følgende områder:

 • produksjon
 • distribusjon
 • kontorer

Spesielle tiltak på vår fabrikk i Ungarn:

 • jevnlige kontroller av energieffektiviteten for å redusere energiforbruket
 • miljøstyringssystem siden 2007 – med jevnlige kontroller utført av uavhengige institutter og sertifisering iht. miljøstandarden ISO 14001
 • gjenvinning av varmt vann via solceller på taket
 • omstilling fra olje til mer miljøvennlig tankgass
 • energisparepærer
 • mer miljøvennlig laserskriverteknologi
 • gjenvinning av varme fra pakkemaskinene – slik reduserer vi energiforbruket for oppvarming og avkjøling, samt reduserer utslippet av skadelige stoffer
 • produksjon etter nøyaktig antall forhindrer lageroverskudd og overproduksjon
 • resirkulering og gjenbruk av emballasje siden 2012

Vår andre fabrikk befinner seg i Thailand der ca. 100 medarbeidere produserer våre latekssmokker. Naturkautsjuk til smokkene får vi fra fersk melk fra Hevea-treet som høstes og viderebehandles på stedet av bondefamilier og lokale samvirker. Slik unngår vi lang transport som kan gi forringet kvalitet og unødvendige CO2-utslipp.
Mer informasjon om våre miljøtiltak finner du i den aktuelle CSR-rapporten.

Klima og CO2-fotavtrykk

Et intakt miljø er viktig for fremtiden til våre barn. Som bedrift yter vi et bidrag til dette ved at vi utformer våre produksjonsbetingelser så ansvarsbevisst som mulig. Vi i MAM passer på at vi ikke bruker for mye vann og energi, og vi bruker råstoffer og materialer så skånsomt og omhyggelig som mulig. Annethvert år legger vi frem en CSR-rapport hvor vi avlegger regnskap for hvordan vi produserer, pakker og transporterer produktene våre.
Men det er også viktig for oss at produktene våre brukes ansvarsbevisst, slik at vi kan holde de negative konsekvensene for miljøet så små som mulig. Da kan vi sammen med forbrukerne våre bidra til vern av miljøet.

Hva er CO2-fotavtrykket?
De menneskeskapte utslippene av karbondioksid (CO2) er i svært stor grad medansvarlige for klimaendringene. Ved å forbruke mindre fossile brensler, dvs. olje, gass eller kull, reduserer vi CO2. Enten det gjelder brensel eller strøm: Energisparing er nødvendig på alle nivåer. Hvor godt det lykkes, viser CO2-avtrykket til et produkt. Det er et økologisk mål som viser hvor mye drivhusgass som slippes ut under produksjonene av et produkt. Jo mindre det er, jo bedre.

Hvilke konsekvenser har for mye CO2?
Energibehovet i verden danner enorme mengder CO2. Den høye konsentrasjonen av karbondioksid som er forårsaket av dette, er allerede så stor at den påvirker klimaet i vesentlig grad. Dette resulterer i drivhuseffekten som har negative konsekvenser for natur, miljø og samfunn over hele verden. Derfor er det svært viktig at vi alle bidrar til så lave utslipp av CO2 som mulig.

CO2-fotavtrykket til MAM Easy Start TM Anti-Colic-flaske
Vitenskapelig undersøkelse og testing av MAMs produkttjenester av uavhengig tredjepart er en integrert del av vår bedriftsstrategi. Som et ledd i vår profesjonelle håndtering av bærekraft fikk vi gjennomført en evaluering av CO2-fotavtrykket til MAM Easy Start TM Anti-Colic-flasken (LENKE).
gjennomført av denkstatt GmbH Wien : www.denkstatt.at

Beregningen av CO2-fotavtrykket tar hensyn til:

 • Produksjon og utvinning av råstoffene som brukes
 • Materialer og forbruksvarer
 • Transport med lastebil, tog, skip eller fly
 • Effekter som forårsaker drivhusgass gjennom oppvarming, rengjøring og sterilisering
 • Gjenbruk eller avfallshåndtering

 
Etter daglig bruk samt rengjøring og sterilisering i 6 måneder oppstår følgende CO2-mengde:

ÖkoBusinessPlan Wien

I 2015 fikk MAM utmerkelsen ÖkoBusinessPlan Wien for andre året på rad. Modulen ÖkoProfit gir vår fabrikk i Wien – med en kryssløpsanalyse av alle materialer – mulighet til å gjennomføre optimaliseringstiltak innen avfall, energi, vann, innkjøp og mobilitet. Dermed er vi også opptatt av vår miljøpåvirkning på de områdene vi har kompetanse og innflytelse, helt i henhold til vårt prinsipp om å gjøre verden bedre med vår kompetanse. Bærekraftig og vidsynt. Fordi dagens babyer er morgendagens voksne.
Alle tiltakene ble oppsummert og presentert i en rapport (lenke: CSR-rapport) for kommisjonen til ÖkoProfit. Den inkluderte:

 • Anskaffelse: Omstilling fra øko-sertifisert papir, rengjøringsmiddel, oppvaskmaskintabletter og innvendige persienner.
 • Energi: Omstilling til 100 % øko-strøm med en samtidig reduksjon i strømkostnadene, LED-utstyr til trappeoppgangen og 1. etasje.
 • Mobilitet: Drivstoffbesparende opplæring for alle medarbeidere med en firmabil og CO2-
  kompensasjon av alle flyreiser i jobbsammenheng for medarbeidere i MAM Wien. Det finansielle bidraget brukes til gjennomføring av et klimavernprosjekt i Østerrike.

Upcycling

Upcycling hos MAM: Smokker på en helt annen måte
Barns forhold til smokken er veldig emosjonelt. Smokken trøster og beroliger. Både foreldre og barn elsker den. Men før eller senere er det på tid å legge smokken til side.  Men hva skal man gjøre med den trofaste følgesvennen?  Det var spørsmålet MAM babyartikler, ledende produsent av babyartikler i Østerrike og i mange land over hele verden ledende på segmentet for smokker, stilte seg i 2014.

MAM 2nd Life

I forbindelse med konkurransen "MAM 2nd Life" som MAM babyartikler tok initiativet til, oppsto det enestående verker: Studenter fra Universitet for anvendt kunst i Wien ble oppfordret til å skape noe nytt av MAM-smokker. Resultatene er kreative, spennende, praktiske og helt klart  unike. Akkurat som MAM-smokkene selv, og som de små menneskene de er lagd for.

Flere kreative ideer som kan være nyttige i hverdagen og gir MAM-produktene et nytt liv, finner du i vår hobbykrok

MAM CO2-kalkulator

Regn ut hvor mye CO2 du sparer med produkter fra MAM.

Med MAM Easy Start™ Anti-Colic, den eneste babyflasken med selvsteriliseringsfunksjon og praktisk steriliserings- og transportboks for smokkene våre.

Legg inn informasjon og velg steriliseringsmåte:

Bursdagen til babyen min (valgfritt)

Flaskeforbruk

Tast inn en gyldig tall.
Tast inn en gyldig tall.
* Hittil og hvor lenge det skal fortsette (anslag)

Smokkforbruk

Tast inn en gyldig tall.
Tast inn en gyldig tall.

Jeg sterilisere flaskene mine med:

Velg en metode.
Den selvsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic-flasken
MAM dampsterilisator for mikrobølgeovner
Elektrisk sterilisator
Kjele

Jeg steriliserer smokkene mine med:

Velg en metode.
MAM steriliseringsboks i mikrobølgeovnen
MAM dampsterilisator for mikrobølgeovner
Elektrisk sterilisator
Kjele
Regn ut

Du finner mer informasjon om karbonutslippene fra våre MAM-produkter og om bedriftsansvaret til MAM i CSR-rapporten vår. Alle resultater er basert på CO2-utslippsberegningene til firmaet denkstatt i Østerrike.

Vi har regnet ut CO2-forbruket til steriliseringsmetoden du bruker:

Sterilisering av flasker med kjelenSterilisering av flasker med den elektriske sterilisatorenSterilisering av flasker med dampsterilisatoren for mikrobølgeovner fra MAMSterilisering av flasker med den selvsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic produserer: 0 kg CO2
Sterilisering av smokker med kjelenSterilisering av smokker med den elektriske sterilisatorenSterilisering av smokker med dampsterilisatoren for mikrobølgeovner fra MAMSterilisering av smokker med steriliseringsboksen i mikrobølgeovnen produserer: 0 kg CO2
Gratulerer.
Så mye sparer du sammenlignet med
Økningen i forbruk sammenlignet med kjelenden elektriske sterilisatorendampsterilisatoren for mikrobølgeovner fra MAMden selvsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic og MAM-smokken med den praktiske steriliseringsboksensteriliseringsboksen i mikrobølgeovnen: 0 kg CO2
Gratulerer.
Så mye sparer du sammenlignet med
Økningen i forbruk sammenlignet med kjelenden elektriske sterilisatorendampsterilisatoren for mikrobølgeovner fra MAMden selvsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic og MAM-smokken med den praktiske steriliseringsboksensteriliseringsboksen i mikrobølgeovnen: 0 kg CO2

Den CO2-mengden du sparer, tilsvarer dermed: Økningen i CO2-forbruk sammenlignet med kjelenden elektriske sterilisatorendampsterilisatoren for mikrobølgeovner fra MAMden selvsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic og MAM-smokken med den praktiske steriliseringsboksensteriliseringsboksen i mikrobølgeovnen er dermed:

Antall kjørte kilometer med bil1: 0 km
Antall kjørte kilometer med tog2: 0 km
Kjøleskapets strømforbruk3: 0 måneder
Trær som må plantes4: 0 trær

Samfunn

Som bedrift er det vårt mål å arbeide for å gå med overskudd. Bare på den måten kan vi sikre arbeidsplasser og fortsette med å støtte viktige områder som forskning og utvikling. Vi ser det imidlertid også som vårt ansvar å yte et bidrag til samfunnet utover dette. Derfor støtter vi ikke bare vår egen forskning, men også generelle forskningsprosjekter, medisinsk-kliniske studier, faglige arrangementer, sykehus, rådgiving for foreldre og institusjoner som yter hjelp til barn. Dessuten er vi i kontinuerlig dialog med våre stakeholdere for å hele tiden videreutvikle våre produkter Kommunikasjon med alle parter

Alltid i dialog med foreldre

Det vi gjør hos MAM, gjør vi ikke for en "målgruppe". Vi gjør det for mennesker. For mødre, fedre og alle andre personer i en moderne familie som har et helt spesielt forhold til barnet sitt. For det er noe helt spesielt å få et barn. Det er ikke noe vi bare tror, det vet vi med sikkerhet. Fordi vi snakker med foreldre, hører på hvilke behov de har og får tilbakemeldinger fra dem om arbeidet vi gjør.
Bare i løpet av årene 2009 til 2014 har MAM markedsforskning kommunisert med mer enn 35 000 foreldre over hele verden om kravene de har til og meningene de har om MAMs produkter. Produkttester, vitenskapelige studier, MAM Club, MAM på sosiale medier og MAM nyhetsbrev er andre instrumenter vi bruker for å kommunisere med våre forbrukere.
Måten MAM utvikler hver enkelt produkt på, er unik. Vi samarbeider med mer enn 20 medisinske eksperter over hele verden. Dermed skaper MAM innovasjon i et internasjonalt team av designere, forskere og eksperter fra ulike disipliner:

 • Fødselshjelp
 • Neonatologi
 • Pediatri
 • Barnesykepleie
 • Tannmedisin for barn
 • Logopedi
 • Foreldrerådgivning
 • Utviklingspsykologi

Våre medisinske eksperter

Vi samarbeider jevnlig med mer enn 20 medisinske eksperter over hele verden, f.eks.:

Univ. prof. dr. Hans-Peter Bantleon
Leder av kjeveortopedisk avdeling ved "Zahnklinik Wien" (Østerrike)

Prim. univ. prof. dr. Reinhold Kerbl
President for den østerrikske foreningen for barn- og ungdomsmedisin, leder av barne- og ungdomsavdelingen i LKH Leoben (Østerrike)

Arthur J. Nowak, DMD, professor emeritus
College of Dentistry, University of Iowa (USA)
 
Oppfinnelsene til våre eksperter
Per dags dato er våre 29 oppfinnelser beskyttet i 274 patenter og 2 mønsterbeskyttelser. I tillegg er designen til 55 produkter sikret i mer enn 252 registrerte mønstre.
Noen eksempler på patenter:

 • formen til MAM Air smokker, som slipper inn nok luft slik at babyhuden skånes
 • den tynne smokkhalsen av Dento-Flex® på MAM Perfect-smokken som forebygger feil tannstilling
 • flaskebunnventilen til flasken MAM Anti-Colic gjør at babyen kan drikke rolig og avslappet uten å svelge luft
 • ventilen på MAM tutekopp lekker aldri

Globalt samarbeid med medisinske eksperter, noen eksempler:

 • Den finske gruppen "Babyvennlige sykehus" får babyartikler fra MAM.
 • I De forente arabiske emirater får gravide veiledning fra MAM-eksperter om temaet "Barnetannpleie – helt fra begynnelsen".
 • Den sørafrikanske rådgivningsorganisasjonen for foreldre til for tidlig fødte barn støttes av MAM.
 • MAM Office i Chile er fast samarbeidspartner til den chilenske jordmorforeningen.
 • MAM Italia har sammen med apotekerforeningen startet en workshop-serie for (videre)utdanning av farmasøyter.
 • MAM støtter forebyggingsprosjektet for å forhindre tidlig karies hos barn (Early Childhood Caries, ECC) gjennom tannpleie og forebyggende tiltak fra begynnelsen av. Vi bidrar med tannpleieprodukter og informasjonsmateriell. Siden mai 2012 har vi dessuten hatt ansvaret for beskytterskapet og finansieringen av prosjektet.
 • Et spørsmål som foreldre med spedbarn ofte stiller når de kommer til kontroll, er hva de kan gjøre med kolikk og kolikklignende plager. Derfor bestilte vi en østerriksk studie om "Reduksjon av kolikk hos babyer". Målet for denne studien er å redusere faren for kolikk, ikke bare lindre kolikk når den først har oppstått.
 • Regelmessig gjennomfører MAM studier om "Sammenhengen mellom formen på smokken og feil tannstilling".

Denne verdifulle kunnskapen gir vi også videre ved at MAM-ekspertene er en del av de internasjonale standardiserings- og reguleringsprosessene. Dermed bidrar de til en kontinuerlig forbedring av sikkerhetsforskriftene for barn

Sammen mot risikoen for SIDS

Hva er SIDS?
Forkortelsen står for "Sudden Infant Death Syndrome" – plutselig spedbarnsdød eller krybbedød.

MAM samarbeider med ekspertorganisasjoner over hele verden for å fremme forskning og kunnskap om risikoen for SIDS og spre informasjon om anbefalte forebyggende tiltak slik at risikoen reduseres så langt det er mulig.

 • i Østerrike med SIDS Austria
 • i Storbritannia med FSIDS UK
 • i USA med "First Candle" og AAP (American Academy of Paediatrics)


Last ned SIDS-brosjyren (LENKE)

[Translate to Norway:]

[Translate to Norway:] Download brochure

Våre partnere og leverandører

Forbindelsen til våre filialer hhv. distribusjonspartnere over hele verden er hos MAM ikke begrenset til distribusjon av produkter. Vi ser på oss selv som en stor familie hvor kunnskap deles og man blir oppmuntret til å kommunisere med hverandre.
MAM har i tillegg til vår egen fabrikk i Ungarn og lateksproduksjonen i Thailand en rekke leverandører for materialer og logistikk, som vi stort sett har samarbeidet med i mange år. Den viktigste faktoren ved valg av leverandør er den leverte produktkvaliteten, etterfulgt av kostnader og pålitelighet.
Samtidig krever vi de samme tekniske, økologiske og sosiale standardene som vi selv har satt oss, og som er sikret i våre fabrikker.
Forholdet til leverandørene våre er familiært og bygger på gjensidig tillit og personlige relasjoner.

MAM veldedighet

Det er spesielt viktig for MAM å støtte mødre og barn som trenger hjelp gjennom forskjellige prosjekter og å gi donasjoner til veldedige organisasjoner. Nedenfor følger noen eksempler:

MAM-initiativ for flyktninger
2015 var preget av flyktninghjelp. Mange av de som søkte tilflukt, kom med hele familien, også med mange småbarn. Derfor donerte vi mer enn 16 000 MAM-produkter, fra babyflasker til smokker, til 30 forskjellige organisasjoner.
I august startet vi en giveraksjon ved vår fabrikk i Wien. Alle medarbeiderne donerte to biler fullastet med ulike hjelpemidler. Det inkluderte også alt som trengs til førstehjelp: bleier, våtservietter, såper, shampoer, tannkrem, soveposer, klær, sko, leker og mye mer. Den engasjerte jordmoren Sarah Klarer arbeidet tett med asylmottaket i Traiskirchen og delte ut donasjonene på stedet.
I tillegg støttet MAM-medarbeiderne flyktninginitiativet "train of hope"  i 2015. Initiativet ble i 2015 tildelt Den østerrikske menneskerettighetsprisen og koordinerer frivillig nødhjelp til flyktninger på hovedjernbanestasjonen i Wien. Målet er å forsørge reisende med mat, gaver eller også informasjon. I to dager var mange MAM-medarbeidere en del av teamet og fordelte gaver, te, vann og kaffe, tok imot hjelpemidler og lagde mat.
(legg til bilde fra dokument)

MAM og jordmødresenteret i Wien
Her har gravide, mødre og deres partnere fått hjelp vedrørende svangerskap, fødsel, amming, og første tiden med babyen siden 1989. Erfarne jordmødre, sosialarbeidere og leger råder kvinner i en periode av livet som ofte byr på mange spørsmål og usikkerhet.
MAM støtter jordmødresenteret økonomisk og med produktdonasjoner og informasjonsmateriell. Men samarbeidet med jordmødresenteret er langt mer enn en ensidig støtte fra MAM. Vi gleder oss over tilbakemeldinger og innspill om våre produkter fra ekspertene på jordmødresenteret.

Team

Hos MAM jobber eksperter. Men uansett hvor mye kompetanse og fagkunnskap vår medarbeidere har, er det mennesket bak hver stilling som er spesielt viktig for oss. Bedriften vår ser ikke bare på seg selv som en arbeidsgiver, men også som en pådriver og støtte for våre medarbeidere. Målet er å skape best mulig miljø for å få best mulige arbeidsvilkår.

Vår felles krav over hele verden:
Vi støtter barns utvikling og følger kravstore foreldre gjennom babyhverdagen på best mulig måte.
Dette mottoet er også den beste beskrivelsen av arbeidslivet hos MAM. De rundt 1000 medarbeiderne hos MAM deltar hele tiden i en global utveksling – fra Østerrike til Thailand, fra Sverige til Sør-Afrika – og holder hverandre dermed kontinuerlig oppdatert med data fra internasjonalt anerkjente fagfolk innenfor design, vitenskap, medisin og teknikk.

Hvordan vi arbeider hos MAM?

I hele den globale MAM-organisasjonen ser vi på oss selv som en familiebedrift i beste forstand. Hos MAM er det ikke noe problem å kombinere jobb og familie – dette er noe vi jobber målrettet med. Vårt interne "MAM-prinsipp" lyder tross alt som følger: De beste ideene oppstår ut fra samarbeidet mellom mennesker som har barn, og de som ikke har barn.

 • Vi passer på at alle har like sjanser, fremmer personlig og faglig videreutvikling og har en dialog mellom operative team og ledelsen – i et trygt og sunt arbeidsmiljø.
 • Vi er et ungt, flerkulturelt og kjønnsbalansert team – på alle nivåer fra internship til ledelse.
 • Åpenhet og respekt for andre måter å tenke på står alltid i sentrum av vårt samarbeid.
 • Vårt samarbeid er basert på grunnleggende verdier som ærlighet, tillit og pålitelighet.
 • Vår andel kvinner: 70 % i produksjon og administrasjon, mer enn 30 % i ledelsen (på verdensbasis)
 • Medarbeidere med barn: MAM totalt 62 %, på ledernivå 83 %

Eksempler på spesielle sosiale ytelser
For oss er det ikke nok å bare overholde gjeldende lover og regler, verken i produktutviklingen eller når det gjelder medarbeiderne. Derfor griper vi til spesielle sosiale tiltak på våre produksjonssteder, slik at vi kan møte våre medarbeideres behov på best mulig måte:


Markedsførings- og designsenteret i Wien, forskning og utvikling i Siegendorf:

 • Tiltak for å gjøre det lettere å kombinere jobb og familie
 • Støtte for medarbeidere i personlige kriser
 • Matkuponger


Fabrikken i Vaskeresztes, Ungarn:

 • En bedriftsbuss for alle medarbeidere til og fra arbeidsplassen
 • En stiftelse som støtter medarbeidere økonomisk i krisetilfeller
 • Gratis med jevne mellomrom: mammografi, øyeundersøkelser og vaksiner


Fabrikken i Hat Yai, Thailand:

 • Egen bedriftsbarnehage
 • Thaimed-medarbeidere og deres familier får tilleggsforsikringer og ekstra ferie, pluss tilskudd til barnas utdannelse


Mer informasjon om våre sosiale tiltak finner du her.

Offisiell sertifisering "Beruf&Familie"

Helt siden bedriften ble grunnlagt, har MAM sett på seg selv som en familievennlig bedrift. Nå er det offisielt: Det føderale departementet for økonomi, arbeid og familie har gitt MAM status som "familievennlig bedrift". Bedriften vår fikk sertifikatet "Beruf&Familie 2014"(arbeid og familie).
Sertifiseringen omfatter alle tiltakene i en bedrift som muliggjør en bedre kombinasjon mellom arbeid og familie. Dette gjelder ikke bare fødselspermisjon og muligheten til å vende tilbake til arbeidet, men også eldreomsorg og sykepleie.
En intern undersøkelse bekrefter: MAM som arbeidsgiver har stor interesse for medarbeiderne og viljen til å finne individuelle løsninger for alle problemer.
Etter denne suksessen er vårt neste mål å profesjonalisere styringen av fødselspermisjonen ytterligere.
Familieundberuf.at besuchen (LENKE)

Dette sier våre medarbeidere

"Jeg har fått lov til å arbeide som produktutvikler for MAM i snart 20 år. Det betyr for meg å kunne være med på å forme fremtiden aktivt og passivt i et familiært, globalt team, og det med glede. På den ene siden gjør jeg dette for mange millioner babyer og familiene deres, på den andre siden for utviklingen av firmaet og dermed for alle medlemmene i den globale MAM-familien."
Thomas Rohaczek, MAM Østerrike, 2 barn

"Som kreative mennesker har designerne og jeg mye moro når vi tryller frem babyprodukter med glade farger og mønstre. MAM er et paradis for alle som vil bidra til en mer lekende, gladere verden for de aller yngste."
Birgit Beaca-Krenn, MAM Østerrike, 1 barn

"Jeg er glad for at jeg arbeider i en så familiær atmosfære. Jeg er utrolig fornøyd med at jeg som MAM-medarbeider vet akkurat hvorfor produktene våre er så gode. Jeg kjenner produksjonsprosessen, derfor vet jeg at det er viktig å sikre kvaliteten."
Éva Kerestúri, MAM Ungarn, 2 barn

MAM etiske retningslinjer

MAM etiske retningslinjer regulerer hvordan de ansatte skal opptre seg i mellom samt forholdet til samarbeidspartnere og kunder. De danner grunnlaget for etisk og juridisk korrekt opptreden i arbeidshverdagen. De er basert på vår bedriftsfilosofi, på lov og rett og på de ti prinsippene i FNs Global Compact.
 
Last ned de etiske retningslinjene (LINK)

X