Kies je land

Werkelijke verantwoordingWerkelijke verantwoording

Werkelijke verantwoording

Duurzaamheid en overtuiging

Succesverhalen beginnen meestal met moedige visies. Dat geldt ook voor MAM en onze oprichters.
Laten wij eens even een paar decennia terugblikken:  Midden in de jaren zeventig stonden ouders bij de aankoop van babyproducten voor een of-of-beslissing: of aantrekkelijk design of medisch beproefde functionaliteit.
Of mooi. Of goed. De twee in één, dat was in die tijd niet mogelijk bij babyartikelen.
Peter Röhrig, van opleiding kunststoftechnicus en daarnaast gepassioneerde huisvader, nam zich voor hier verandering in te brengen.
Samen met wetenschapsters, artsen en ontwerpsters van de Universiteit van toegepaste kunsten in Wenen (Universität für Angewandte Kunst) ontwikkelde hij een speen, die zowel formeel als functioneel een krachtig signaal gaf.
Zo ontstond de onderneming MAM. En het unieke teamwork dat vandaag achter alle MAM-producten staat.

"Wat is er duurzamer dan werken voor de volgende generatie – onze kinderen? Wij zetten ons in voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van baby's over de hele wereld."
Ing. Peter Röhrig
Oprichter van de onderneming MAM

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheid - van de visie en strategie tot uitvoering

Als familieonderneming die zich inzet voor het welzijn van baby's, had MAM altijd al een duurzame aanpak. Wij werken voor baby's! Daarom steken wij in elk detail, in elke handeling en elke beslissing zoveel aandacht en zorgvuldigheid als ging het om de belangrijkste baby ter wereld.

Ons  CSR-basisprincipe:
"Wij bij MAM willen de wereld met onze competenties verbeteren. Duurzaam en vooruitziend. Omdat de baby's van vandaag de volwassenen van morgen zijn."

Onze principes:

 • MAM produceert en distribueert babyartikelen die ontstaan in een uniek, wereldwijd teamwork.

Experts uit de gezondheidszorg en de ontwikkelingspsychologie, evenals vroedvrouwen en familieconsulenten, werken samen met vakmensen voor materiaal- en productietechniek en met erkende ontwerpsters. MAM betrekt ook regelmatig de ouders in de ontwikkeling van de producten.
 

 • MAM produceert niet zomaar allerhande babyartikelen.

Wij maken enkel dingen waarvan we samen met ons experten-netwerk echt verstand hebben. Met een portfolio voor baby's van 0 tot 3 met de focus op kalmeren, borstvoeding geven en voeden, de gezondheid van de mond en de tanden en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind.
 

 • MAM doet en bevordert onderzoek naar de gezondheid van baby's.

Zo verbetert onze knowhow, onze producten en zo de tevredenheid van de ouders en de baby's. Maar dat is niet alles: Wij geven onze onderzoeksresultaten ook door – hetzij op onze website-omgeving voor gezondheidswerkers of als lid van overheidscontrole- en normalisatiediensten.
 

 • MAM staat in voor de kwaliteit door zorgvuldige keuzes, regelmatige controles en goede begeleiding van de leveranciers.

Maar het belangrijkste houden wij graag in eigen handen: Zo bevindt onze afdeling Onderzoek & Ontwikkeling zich op hightech-competente vestigingen zoals Oostenrijk, onze productie in Hongarije en onze rubberfabricatie in Thailand – alles volgens strenge Europese kwaliteitscriteria.
 

 • Wij houden aan onze MAM-verantwoordelijkheid.

Wij zijn echter ook een economische onderneming, geen non-profitorganisatie. Duurzaam ondernemen betekent voor ons altijd zo winstgevend te zijn dat

  • wij onze medewerkers, productie- en verkooppartners veilige arbeidsplaatsen kunnen bieden,
  • onze experten-community ook ondersteuning bij onderzoek kunnen geven,
  • wij ons ontwikkelingsteam voldoende middelen voor innovatie ter beschikking kunnen stellen en
  • wij een onderneming, voor wie het welzijn van baby's belangrijk is, kunnen bijstaan, zowel met de juiste producten en kennis als met aandacht voor de ecologische en sociale aspecten.


Uit ons leidmotief en onze principes hebben we verschillende actieterreinen ontwikkeld. Want wij willen de wereld beter maken voor baby's en ouders, maar ook voor onze medewerkers, voor het milieu en voor de maatschappij.

Stakeholder-verbintenis: Uitwisseling met alle belanghebbenden

Goede relaties met onze stakeholders zijn belangrijk op alle terreinen - van de productontwikkeling tot de productie, de distributie en de verkoop. Om actief te kunnen blijven samenwerken met ouders, artsen, leveranciers & co., verzorgen wij onze contacten en vullen wij ze ook regelmatig aan. In een workshop van het CSR-team worden elk jaar – samen met verschillende afdelingen – alle binnengekomen interesses evenals hun afzender besproken en geordend volgens invloed en dringendheid van de voorstellen. Daardoor worden de stakeholdersbelangen meegenomen in de strategische planning en wordt de communicatie gefocust op de essentiële thema's voor onze stakeholdersgroepen.
Onze voornaamste stakeholders zijn:

 • Ouders
 • Medewerkers
 • Leveranciers
 • Handels- en verkooppartners
 • Medische experts
 • Vroedvrouwen
 • Eigenaars

 
Het doet ons plezier met u in contact te treden- schrijf uw wensen en suggesties aan
stakeholder(at)mambaby.com

Producten + Milieu

MAM Producten ontstaan niet van vandaag op morgen. Elke MAM-innovatie is het resultaat van jarenlang onderzoek, talrijke testen en continue verbeteringen om baby's te geven wat ze verdienen: de best mogelijke ondersteuning voor een perfecte start in het leven. Wij zijn ons steeds bewust van deze grote verantwoordelijkheid, daarom onderscheiden wij in de productontwikkeling volgende kernpunten:

 • Veiligheid en gezondheid van kinderen
 • Optimale begeleiding bij hun ontwikkeling
 • Details en ontwerpen waarmee baby's zich instinctief goed voelen
 • Doordacht functionaliteit, die het dagelijks leven van de ouders zo goed mogelijk ondersteunt
 • Energie-efficiënte en milieuvriendelijke productie


Hoe kunnen wij dit alles waarmaken?

Best mogelijke materialen - niet een of ander kunststof

Werken met kunststof betekent voor ons:

 • Het gebruik van hoogtechnologische competenties en volgen van veiligheidsrichtlijnen
 • Goede kennis over de bestanddelen en reacties van organische materialen
 • Continu uitbreiden van onze knowhow door lopende materiaalinnovaties
 • Doorlopende samenwerking met speciaal aangewezen kunststofexperts bij onderzoek, ontwikkeling en productie – onder andere ook door MAM-oprichter Peter Röhrig, die voorzitter is van de Europese "TC 525-Working Group 5" ("Feeding, Drinking, Sucking and Similar Functions")

 
Voor producten die in contact komen met speeksel of in de mond worden genomen, (bijv. speen-clips en bijtringen), gebruiken wij uitsluitend voor levensmiddelen geschikte grondstoffen, hoewel hiervoor geen wettelijke specificaties zijn.

Onze eerste eigen productielocatie ontstond in 1990 in Hongarije. Daar wij zeer veel belang hechten aan veiligheid en kwaliteit, komen de kunststofonderdelen voor onze babyproducten voor het grootste deel (85%) uit Oostenrijk. Hiervoor werken wij al zeer lang samen met regionale leveranciers.  De onderdelen worden in onze productievestiging in Vaskeresztes gemonteerd, verpakt en van daaruit wereldwijd verstuurd.

Onze kunststof-expertise
 
Voor mensen die interesse hebben in chemie, die er graag alles over willen weten:
 
Voor babyflessen en andere MAM-producten wordt in plaats van het BPA-houdende polycarbonaat (PC) het materiaal polypropyleen (PP) gebruikt. PP is een deelkristallijn thermoplast en behoort tot de groep van de polyolefinen – zijn chemische structuur lijkt op dit van kaarsenwas.
 
PP is bestand tegen bijna alle organische oplosmiddelen, vetten, zuren en logen, is bovendien reukloos, wordt goed verdragen door de huid en is daarom zeer geschikt voor toepassingen in het levensmiddelengebied en de farmacie. Vandaag is PP wereldwijd de (volgens omzet) tweede belangrijkste kunststof, internationaal onomstreden en beschikt al jaren over alle nodige vergunningen.
 
Silicone, de precieze chemische naam is poly(organo)siloxaan, is een aanduiding voor een groep synthetische polymeren, waarbij de siliciumatomen verbonden zijn via zuurstofatomen. Wat de structuur betreft lijken zij op organisch gemodificeerd kwarts. Bij MAM wordt voor levensmiddelen geschikte silicone gebruikt voor de productie van spenen. Ook op andere gebieden van de geneeskunde maakt dit materiaal zich waar, zoals in de tandheelkunde bij de fabricatie van precisiemodellen of in de orthopedietechniek voor de vervaardiging van prothesen – zowel uitwendige prothesen als inwendige prothesen.
 
Als alternatief voor de silicone spenen biedt MAM ook spenen uit zachte, maar tegelijk zeer bijtvast natuurlijk rubber aan (al ziet deze er niet zo glashelder uit).
 
Waarom geen eco-kunststoffen?
 
Recycling of biogene kunststoffen zijn actuele thema's voor alle mensen die denken aan duurzaamheid. Wij begrijpen daarom zeer goed waarom men ons vaak vraagt naar het gebruik van gerecyclede of biogene kunststoffen in onze productie.
 
Wij hebben hier duidelijke antwoorden op:
 
Biogene kunststoffen (dus gefabriceerd van natuurlijke grondstoffen) leveren momenteel noch de noodzakelijke hittebestendigheid, noch de hoge breukvastheid, die de MAM kwaliteitsrichtlijnen voor hygiëne en veiligheid eisen. Bij recycling-kunststoffen is de soortzuiverheid van de beschikbare gerecycleerde materialen onvoldoende gewaarborgd. Praktisch gezegd: Zolang men niet precies kan documenteren welke verschillende materialen met welke bestanddelen in welke zuiverheidsgraad binnenkomen in de recyclinginstallaties, kan men ook niet zeker zijn dat de stof die er als gerecycled materiaal uitkomt, geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Daaruit willen wij geen producten maken voor baby's.

Hoogste veiligheid, die veel verder strekt dan de wettelijke richtlijnen

MAM-producten voldoen aan alle wereldwijd na te leven relevante normen en standaarden. Om absoluut zeker te zijn werden in de onderneming echter interne richtlijnen en controles ontwikkeld die veel verder gaan dan de overheidsrichtlijnen.
Veilige babyartikelen moeten voldoen aan een hele reeks van vereisten, waarbij wat ons betreft geen compromissen mogen worden gesloten.

Hier zijn enkele voorbeelden:

 • BPA-vrije producten – alle MAM-producten zijn al lang vrij van Bisfenol A (BPA), hoewel wettelijke richtlijnen dit pas sinds kort, en slechts in enkele landen, eisen
 • PVC-vrije producten – wij gebruiken noch PVC noch ftalaten, ook niet bij in onze verpakkingsfolie, hoewel hier geen wettelijke voorschriften voor zijn
 • Volledige breukbestendigheid voor een absoluut minimaal verwondingsgevaar
 • Hittebestendigheid voor bijzonder grondige reinigingsmogelijkheden
 • Kookbestendigheid voor babyartikelen van 0 tot 6 maanden – zij zijn steriliseerbaar en bieden 100% hygiëne en veiligheid
 • onze interne treksterkte-richtlijnen volgens Europese norm EN 1400 (speen-standaard) zijn iets hoger dan vereist
 • naast ontwerp en functie van de producten mogen hun oppervlakken gegarandeerd geen gevaar opleveren bij contact en moeten zij bovendien de motorisch-sensoriële vaardigheden van de baby's verder ontwikkelen


Alle gebruikte kunststoffen bij MAM babyproducten, die in contact komen met levensmiddelen of speeksel, zijn geschikt om met levensmiddelen in contact te komen overeenkomstig Verordening (EC) 1935/2004 en dragen de garantie van de grondstoffenleveranciers, dat de producten in naleving van de eisen van de goede fabricagepraktijken zijn geproduceerd zoals voorgeschreven in (EC) 2023/2006.

Niet enkel MAM oprichter Peter Röhrig is kunststoftechnicus van opleiding. Ook in onze afdeling onderzoek & ontwikkeling resp. in de productie is een reeks uitstekende kunststofexperts aan het werk. Ook in deze vakgemeenschap streven wij naar internationale uitwisseling, om vroegtijdig nieuwe kennis over materiaaleigenschappen en kunststofinnovaties te krijgen of eigen kennis door te geven. De kennis die wij hier verzamelen stellen we ook ter beschikking van de wetgevers en normalisatie-instanties:

 • MAM-oprichter Peter Röhrig en Hortenzia Csiszar, verantwoordelijk voor productveiligheid en compliance bij MAM, werken continu aan de opstelling van veiligheidsnormen voor producten voor kleine kinderen in de Working Group 5 "Feeding, Drinking, Sucking" van de CEN (Comité Europese Normalisatie).
 • De E-norm EN 14350 Drinking Equipment (babyflessen en spenen, drinkbekers etc.) kwam voor een groot stuk tot stand op basis van kennis van MAM.
 • De E-norm EN 1400 Soothers (fopspenen) werd onlangs aangepast, alle normalisatie-instituten in de EU en in enkele andere aangesloten landen zoals Zwitserland of Noorwegen hebben hierover gestemd en het door MAM mee-ontwikkelde ontwerp met 98% ja-stemmen aangenomen.

Veilig met MAM – We zijn vereerd met de EU-onderscheiding voor productveiligheid

We voelen ons zeer vereerd dat we zijn benoemd tot een van Europa's verantwoordelijkste bedrijven op het gebied van veiligheid. In een 'bijzondere vermelding' werd benadrukt dat we de door ons opgestelde standaarden voor de veiligheid van spenen, babyflessen en bekers hebben overtroffen. Waar alle winnaars werden bekroond voor een specifiek product, werd MAM onderscheiden voor de grensverleggende veiligheidsvoorschriften die actief hebben bijgedragen aan het aanscherpen van de eisen binnen de gehele branche.


In de jaren 80 begonnen we al met het ontwikkelen van de norm voor fopspenen in Oostenrijk, die daarna binnen heel Europa is geïmplementeerd. Onze interne eisen en testcriteria gaan veel verder dan de standaarden. MAM-fopspenen worden onderworpen aan 40 verschillende testmethoden voordat deze beschikbaar worden voor verkoop en de MAM-flessen moet 28 verschillende tests met goed resultaat doorlopen. We hebben onze eigen onderzoeksafdeling opgericht en werken nauw samen met medische experts en ouders tijdens de ontwikkeling van onze producten. Om te garanderen dat elk product voldoet aan onze hoogste vereisten, wordt de productkwaliteit voortdurend gemonitord en gedocumenteerd met een robuust traceerbaarheidssysteem.

Als het gaat om productveiligheid behoren juist baby's tot een bijzonder kwetsbare groep. Met de onderscheiding voor productveiligheid, eert de EU bedrijven die verder gaan dan de eisen die zijn uiteengezet in de EU-wetgeving en nog hogere consumentenveiligheid realiseren. Dit jaar vond de eerste editie van de onderscheiding plaats, die open was gesteld voor bedrijven uit alle EU-lidstaten. Jury's op EU-niveau waren verantwoordelijk voor het kiezen van de winnaars: Een Gouden, Zilveren en Bronzen onderscheiding en een Speciale Vermelding werden uitgereikt aan de categorieën MKB (midden- en kleinbedrijf) en grotere bedrijven. We zijn erg verheugd dat we door de Europese Commissie zijn erkend met deze prestigieuze onderscheiding voor productveiligheid. Al meer dan 40 jaar positioneren we ons als een leider in productveiligheid, waarbij de hoogste prioriteit ligt bij het ontwikkelen van producten voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van baby's.

De volledige informatie over de EU-onderscheiding voor productveiligheid kunt u hier terugvinden: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Zuinig omspringen met hulpbronnen

Bij materiaal-, energie- en waterverbruik letten wij op het zuinig omgaan met hulpbronnen en wij willen in de toekomst ook nog andere besparingsmogelijkheden uitputten. Dit betreft alle milieugevolgen van onze ondernemingsactiviteit. Daarbij kijken wij met name op de volgende terreinen naar de milieuaspecten:

 • Productie
 • Distributie
 • Kantoren


Speciale maatregelen in onze productievestiging Hongarije:

 • regelmatige energie-efficiëntiechecks voor de vermindering van het energieverbruik
 • milieumanagementsysteem sinds 2007 – met regelmatige controle door onafhankelijke instituten en certificering volgens milieustandaard ISO 14001
 • warmwaterterugwinning via zonnepanelen op het dak
 • omschakeling van olie op milieuvriendelijk tankgas
 • energiespaarlampen
 • milieuvriendelijke laserdruktechnologie
 • warmterecuperatieproces bij de verpakkingsmachine – zo beperken we het energieverbruik voor verwarming en koeling evenals het ontstaan van schadelijke emissiestoffen
 • precieze aantallen in de productie voorkomt voorraadoverschotten en overproductie
 • recycling en hergebruik van de productverpakking sinds 2012

 
Onze tweede productievestiging bevindt zich in Thailand, waar zo'n 100 medewerkers onze latex-spenen produceren. Voor het hiervoor benodigde natuurlijk rubber wordt verse melk van de Hevea-boom geoogst door duurzaam ondernemende boerenfamilies en kleine lokale coöperatieven en direct ter plaatse verwerkt. Zo vermijden we lange transporten en het hiermee samenhangende kwaliteitsverlies en de onnodige CO2 uitstoot.

Meer informatie over onze milieumaatregelen vindt u in het actuele CSR-bericht.

Klimaat en CO2-voetafdruk

Een intact milieu is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Als onderneming dragen wij hiertoe bij door zo verantwoordelijk mogelijke productievoorwaarden te creëren. Bij MAM letten wij op ons water- en energieverbruik en we gaan zo milieuvriendelijk en zorgvuldig mogelijk om met grondstoffen en materialen. In ons tweejaarlijkse CSR-bericht leggen wij rekenschap af over de manier waarop wij onze producten fabriceren, verpakken en transporteren.
Wij vinden het echter ook belangrijk dat onze producten door verantwoordelijk gebruik kunnen bijdragen om de negatieve milieueffecten zo gering mogelijk te houden. Zo kunnen wij samen met onze consumenten een positieve bijdrage leveren aan de klimaatbescherming.

Wat is de CO2-voetafdruk?
De door de mens veroorzaakte uitstoot van koolstofdioxide (CO2) is voor een zeer groot deel mee verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Als we minder fossiele energiebronnen, zoals olie, gas of kolen gebruiken, reduceren we de CO2. Brandstof of stroom: op alle terreinen moeten we energie besparen. Hoe goed wij daar in slagen, toont de CO2-voetafdruk van een product. Dit is een ecologische meeteenheid die aangeeft welke hoeveelheid broeikasgassen wordt uitgestoten binnen de levenscyclus van een product. Hoe lager deze is, hoe beter.

Welke gevolgen heeft teveel CO2?
De wereldwijde energiebehoefte genereert enorme hoeveelheden CO2. De hierdoor veroorzaakte hoge concentratie van kooldioxide is nu al zo groot dat ze het klimaat aanzienlijk beïnvloedt. Het broeikaseffect dat hierdoor ontstaat, heeft wereldwijd negatieve gevolgen voor de natuur, het milieu en de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat wij allemaal zo min mogelijk CO2 veroorzaken.

CO2-voetafdruk van de MAM Easy Start TM Anti-Colic fles
De wetenschappelijke controle en testen van MAM productprestaties door onafhankelijke derden is een integraal onderdeel van onze ondernemingsstrategie. In onze professionele uiteenzetting over duurzaamheid lieten wij de CO2-voetafdruk van de MAM Easy Start TM Anti-Colic fles (LINK) evalueren.
 
(uitgevoerd door denkstatt GmbH Wien (LINK: www.denkstatt.at))

De CO2-voetafdruk-berekening houdt rekening met:

 • Productie en ontginning van de gebruikte grondstoffen
 • Materialen en verbruiksgoederen
 • Transportwegen per vrachtwagen, spoor, schip of vliegtuig
 • Broeikasgas veroorzakende effecten door opwarming, reiniging, sterilisatie
 • Terugwinning resp. verwijdering

 
Uitgaande van een dagelijks gebruik alsook reiniging en sterilisatie gedurende 6 maanden ontstaat volgende hoeveelheid CO2:

Het Eco Business Plan Wenen

In 2015 werd MAM voor de tweede maal op rij bekroond door ÖkoBusinessPlan Wien (Link). De module eco-profit stelt onze vestiging in Wenen in staat om – na een input-outputanalyse van alle stoffen – optimaliseringsmaatregelen te nemen op het gebied van afval, energie, water, inkoop en mobiliteit. Zo houden wij ons, daar waar wij de competentie en invloed hebben, ook bezig met de milieueffecten van onze ondernemingsactiviteit; geheel volgens ons principe dat wij de wereld met onze capaciteiten beter willen maken. Duurzaam en vooruitziend. Omdat baby’s van vandaag de volwassenen van morgen zijn.

Alle maatregelen werden samengevat in een bericht (Link: CSR-bericht) en gepresenteerd aan de Commissie van ÖkoProfit. Hieronder vielen:

 • Inkoop: Omschakeling naar eco-gecertificeerd(e) papier, reinigingsmiddelen, vaatwastabletten en binnenjaloezieën.
 • Energie: Omschakeling naar 100% eco-stroom met tegelijkertijd een vermindering van de stroomkosten, LED-uitrusting voor het trappenhuis en de eerste verdieping.
 • Mobiliteit: Training benzine besparen voor alle medewerkers met een bedrijfswagen en CO2-
  compensatie van alle zakenvluchten uitgevoerd door medewerksters van MAM Wenen. De financiële bijdrage wordt gebruikt voor de realisatie van een klimaatbeschermingsproject in Oostenrijk.


Actueel MAM duurzaamheidsverklaring downloaden.

Upcycling

Upcycling bij MAM: Fopspenen nu eens anders!
De band van kinderen met hun fopspeen is een zeer emotionele band: Hij brengt troost, hij kalmeert – hij is geliefd: door de baby's & hun ouders. Maar op een bepaald moment is het tijd om afscheid te nemen van de fopspeen.  Wat kunnen we doen met deze trouwe vriend?  MAM Babyartikel, de marktleidende Oostenrijkse fabrikant voor babyartikelen en wereldwijd in vele landen marktleider in het segment van spenen, stelde zich deze vraag in 2014.

MAM 2nd Life

In het kader van de door MAM Babyartikel gestarte campagne "MAM 2nd Life", ontstonden unieke werken: Studentes van de Universität für angewandte Kunst werden gevraagd om uit MAM fopspenen iets nieuws te maken. De resultaten zijn creatief, spannend, praktisch en in elk geval: Uniek. Net als de MAM-speen zelf - en de kleine mensen waarvoor ze gemaakt zijn.

Meer creatieve, voor alledaags gebruik geschikte ideeën om MAM producten een tweede leven in te blazen, vindt u in onze knutselhoek (link www.mambaby.com/at/mein-baby-und-ich/mam-bastelecke/)

De MAM CO2-calculator

Bereken nu uw CO2-besparing met MAM-producten.

Met de MAM Easy Start™ Anti-Colic, de enige babyfles met zelfsteriliserende functie en met de praktische steriliseer- en transportbox voor onze spenen.

Geef uw gegevens op en kies uw wijze van steriliseren:

Verjaardag van mijn baby (optioneel)

Flessenverbruik

Gelieve een geldig aantal in te voeren!
Gelieve een geldig aantal in te voeren!
* Tot nu toe, en hoe lang nog (schatting)

Spenenverbruik

Gelieve een geldig aantal in te voeren!
Gelieve een geldig aantal in te voeren!

Ik steriliseer mijn flessen met:

Gelieve een methode te kiezen!
Zelfsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic fles
MAM magnetron-stoomsterilisator
Elektrische sterilisator
Kookpan

Ik steriliseer mijn spenen met:

Gelieve een methode te kiezen!
MAM-spenen-steriliseerbox in de microgolf
MAM magnetron-stoomsterilisator
Elektrische sterilisator
Kookpan
Berekenen

Meer informatie over de CO2-voetafdruk van onze MAM-producten en het verantwoord ondernemen van MAM vindt u in ons CSR-bericht. Alle resultaten zijn gebaseerd op de CO2-voetafdrukberekening van denkstatt.

Wij hebben het CO2-verbruik van uw steriliseermethode berekend:

Het steriliseren van de flessen met de kookpanHet steriliseren van de flessen met de elektrische sterilisatorHet steriliseren van de flessen met de MAM magnetron-stoomsterilisatorHet steriliseren van de flessen met de zelfsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic produceert: 0 kg CO2
Het steriliseren van de spenen met de kookpanHet steriliseren van de spenen met de elektrische sterilisatorHet steriliseren van de spenen met de MAM magnetron-stoomsterilisatorHet steriliseren van de spenen met de steriliseerbox in de microgolf produceert: 0 kg CO2
Gefeliciteerd.
Uw besparing in vergelijking met
Uw meerverbruik in vergelijking met de kookpande elektrische sterilisatorde MAM magnetron-stoomsterilisatorde zelfsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic en de MAM-spenen met de praktische steriliseerboxde steriliseerbox in de microgolf: 0 kg CO2
Gefeliciteerd.
Uw besparing in vergelijking met
Uw meerverbruik in vergelijking met de kookpande elektrische sterilisatorde MAM magnetron-stoomsterilisatorde zelfsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic en de MAM-spenen met de praktische steriliseerboxde steriliseerbox in de microgolf: 0 kg CO2

Uw persoonlijke CO2-besparing komt overeen met: Uw CO2-meerverbruik in vergelijking met de kookpande elektrische sterilisatorde MAM magnetron-stoomsterilisatorde zelfsteriliserende MAM Easy Start™ Anti-Colic en de MAM-spenen met de praktische steriliseerboxde steriliseerbox in de microgolf komt overeen met:

Gereden autokilometers1: 0 km
Gereden treinkilometers2: 0 km
Stroomverbruik van een koelkast3: 0 Maanden
Bomen die moeten worden geplant4: 0 Bomen

Onderneming

Als economische onderneming is het ons doel winstgevend te werken. Want alleen dan kunnen wij arbeidsplaatsen veilig stellen en belangrijke domeinen zoals Onderzoek & Ontwikkeling blijven subsidiëren. Wij zien het echter ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar bovenop een bijdrage te leveren voor de samenleving. Daarom ondersteunen wij naast onze eigen onderzoekswerk ook algemene onderzoeksprojecten, medisch-klinische studies, presentaties voor deskundigen, ziekenhuizen, ouderconsultaties evenals talrijke voorzieningen voor kinderen. Bovendien is er een continue uitwisseling met onze stakeholders, om onze producten steeds verder te ontwikkelen (link stakeholder-verbintenis: uitwisseling met alle belanghebbenden)

Altijd in dialoog met de ouders

Wat wij bij MAM doen, doen we niet voor een "doelgroep". Wij doen het voor mensen. Voor moeders, vaders en alle andere mensen in een moderne familie, voor wie hun kind belangrijk is. Want de ervaring van een baby hebben is iets heel bijzonders. Dat nemen we niet alleen aan, dat weten voor 100% zeker! Omdat we regelmatig met veel ouders spreken, hun behoeften horen en hun feedback over ons werk vragen.
 
Alleen al in de jaren 2009 tot 2014 heeft het MAM Marktonderzoek met wereldwijd meer dan 35.000 ouders gecommuniceerd over de eisen die worden gesteld aan en de meningen over MAM producten. Producttesten, wetenschappelijke studies, de MAM Club, MAM op Social Media en de MAM Newsletter zijn verdere instrumenten voor uitwisseling met onze consumenten.

De manier waarop MAM elkeen van zijn producten ontwikkelt is uniek. Er bestaan coöperaties met wereldwijd meer dan 20 medische experts. Zo ontstaat een MAM innovatie in een internationaal en vakoverschrijdend teamwork van ontwerpers, wetenschappers en experts van uiteenlopende domeinen:

 • Verloskunde
 • Neonatologie
 • Pediatrie
 • Verpleging van kinderen
 • Kindertandheelkunde
 • Logopedie
 • Ouderbegeleiding
 • Ontwikkelingspedagogie

Onze medische experts

Regelmatig werken wij wereldwijd samen met meer dan 20 medische experts, bijvoorbeeld:

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Hoofd Orthodontie van de tandkliniek Wenen (Oostenrijk)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Voorzitter van de Oostenrijkse organisatie voor kinder- en jeugdgeneeskunde, hoofd van de kinder- en jeugdafdeling in het LKH Leoben (Oostenrijk)

Arthur J. Nowak, DMD, Professor Emeritus
College of Dentistry, University of Iowa (USA)
 
De uitvindingen van onze experts
Onze expertise werd omgezet in 29 uitvindingen, beschermd door 274 octrooien en 2 gebruiksmodellen, alsook in het gewaarborgd uiterlijk van 55 productontwerpen door meer dan 252 modellen.
 Enkele patentvoorbeelden:
 

 • de vorm van de MAM Air speen, die genoeg lucht doorlaat om de babyhuid te ontzien
 • de dunne zuighals van Dento-Flex® van de MAM Perfect  speen tegen slechte positionering van de tanden
 • het flessenbodemventiel van de MAM Anti-Colic fles voor ontspannen drinken zonder lucht in te slikken
 • het voor 100% lekvrije ventiel van de MAM leerdrinkbeker


Algemene samenwerking met medische experts, enkele voorbeelden:

 • De Finse groep van "babyvriendelijke ziekenhuizen" wordt door MAM uitgerust met babyartikelen.
 • In de Verenigde Arabische Emiraten worden zwangere vrouwen door MAM experts begeleid met betrekking tot het thema "tandverzorging bij kinderen – van in het begin".
 • De Zuid-Afrikaanse adviesorganisatie voor ouders van vroeggeboren kinderen wordt door MAM ondersteund.
 • Het MAM Office in Chili is de vaste samenwerkingspartner van de Chileense vroedvrouwen-vereniging.
 • MAM Italië heeft samen met het apothekersverbond een serie workshops georganiseerd voor de vorming en navorming van apothekers.
 • MAM ondersteunt het preventieproject ter voorkoming van cariës bij jonge kinderen (ECC) door tandverzorging en voorzorgen van in het begin. Daarvoor stellen wij tandverzorgingsproducten evenals informatiemateriaal ter beschikking, en staan wij sinds mei 2012 ook in voor het beschermheerschap en de financiering.
 • Een vraag die vaak wordt gesteld door ouders van zuigelingen in de artsenpraktijk, betreft de omgang met buikkrampjes en gelijkaardige klachten. Daarom gaven wij opdracht tot een Oostenrijkse studie voor de "vermindering van buikkrampjes bij baby's". Het doel daarbij was buikkrampjes niet eerst te verlichten, maar ze van in het begin te verminderen.
 • MAM voert regelmatig studies uit over de "samenhang tussen de speenvorm en verkeerde positionering van de tanden".

 
Onze experts geven hun waardevolle kennis ook door, daar zij verbonden zijn met internationale standaardiserings- en reguleringsprocessen. Op deze wijze dragen zij wezenlijk bij tot de continue verbetering van de veiligheidsvoorschriften voor kinderen

Samen tegen het gezondheidsrisico van SIDS

Wat is SIDS?
Sudden Infant Death Syndrome, in het Nederlands "Wiegendood".

Voor een uitbreiding van onderzoek en kennis rond het SIDS risico werkt MAM wereldwijd intensief samen met deskundigenorganisaties, om voorlichting te geven over de aanbevolen voorzorgsmaatregelen en om de risico's vervolgens zoveel mogelijk te kunnen terugdringen.

 • in Oostenrijk met SIDS Austria
 • in Groot-Brittannië met FSIDS UK
 • in de VS met "First Candle" en de AAP (American Academy of Paediatrics)


SIDS Brochure downloaden (LINK)

[Translate to Netherlands:]

[Translate to Netherlands:] Download brochure

Onze partners & leveranciers

De relatie met onze wereldwijd verspreide vestigingen resp. verkooppartners beperkt zich bij MAM niet tot het verdelen van producten, wij zien ons veeleer als één grote familie, waar kennis wordt gedeeld en uitwisseling wordt bevorderd.
MAM heeft naast de eigen fabriek in Hongarije en de latexproductie in Thailand een reeks - grotendeels jarenlange - leveranciers voor materiaal en logistiek. De belangrijkste factor bij de keuze hiervan is de geleverde productkwaliteit, gevolgd door kosten en betrouwbaarheid.
Daarbij eisen wij dezelfde technische, ecologische en sociale standaarden als wij voor ons zelf hebben gesteld en in onze fabrieken worden gehandhaafd.

Onze relatie tot leveranciers is familiair en bouwt voort op wederzijds vertrouwen en gentleman's agreement.

MAM Charity

Er is MAM veel aan gelegen om hulpbehoevende moeders en hun kinderen in het kader van verschillende projecten te ondersteunen en donaties te kunnen schenken aan caritatieve voorzieningen. Hier volgen enkele voorbeelden:

MAM en het vroedvrouwencentrum in Wenen
Sinds 1989 vinden zwangere vrouwen, moeders en hun partners hier ondersteuning rond zwangerschap, geboorte, borstvoeding en de eerste tijd met de baby. Ervaren vroedvrouwen, maatschappelijk werksters en artsen adviseren vrouwen in een levensfase die vaak veel vragen oproept en onzekerheid met zich meebrengt.
Meer informatie over het vroedvrouwencentrum in Wenen
MAM ondersteunt het vroedvrouwencentrum enerzijds financieel en anderzijds met productdonaties en informatiematerialen. De samenwerking met het vroedvrouwencentrum is in ieder geval veel meer dan een eenzijdige ondersteuning door MAM. Wij zijn blij met de feedback van de zijde van de experts van het vroedvrouwencentrum en de input voor onze producten.

MAM initiatieven voor vluchtelingen
2015 stond volledig in het teken van de vluchtelingenhulp. Veel mensen die hier hun toevlucht kwamen zoeken kwamen met de hele familie, ook met veel kleine kinderen. Daarom hebben wij aan 30 verschillende organisaties meer dan 16.000 MAM-producten geschonken, van babyflesjes tot spenen.
In augustus zijn we een donatie-actie gestart in onze vestiging in Wenen. Alle medewerkers schonken 2 met verschillende hulpgoederen volgeladen auto's. Daar zat alles in wat voor eerste hulp nodig is: Luiers, vochtige doekjes, zeep, shampoo, tandpasta, slaapzakken, kleding, schoenen, speelgoed en nog veel meer. De geëngageerde vroedvrouw Sarah Klarer werkte nauw samen met het vluchtelingencentrum in Traiskirchen en verdeelde donaties ter plaatse.
Daarnaast ondersteunden MAM-medewerkers in 2015 het vluchtelingeninitiatief "train of hope". Dit initiatief werd in 2015 bekroond met de Oostenrijkse Mensenrechtenprijs en coördineert op vrijwillige basis de hulpactie voor vluchtelingen aan het hoofdstation van Wenen. Het doel is de verzorging van reizigers met voedingsmiddelen, giften in natura of ook informatie. Na 2 dagen maakten vele MAM medewerkers deel uit van het team en verdeelden giften, thee, water en koffie, namen hulpgoederen aan en kookten eten.
(Foto's uit document inlassen)

Team

Bij MAM zijn profi's aan het werk. Maar naast alle competentie en vakkennis is voor ons vooral de mens belangrijk die achter iedere functie staat. Onze onderneming ziet zich in dit opzicht niet enkel als werkgever, maar ook als een onderneming die haar medewerkers stimuleert en steunt. Met het doel om de best mogelijke omgeving te creëren, om de best mogelijke arbeid te laten ontstaan.

Onze gemeenschappelijke ambitie wereldwijd:
Wij ondersteunen kinderen optimaal in hun ontwikkeling en begeleiden veeleisende ouders perfect door het dagelijks babyleven.
Dit motto omschrijft ook het best het werken bij MAM. Hiervoor staan onze ongeveer 1000 MAM medewerkers in continue internationale uitwisseling, van Oostenrijk tot Thailand, van Zweden tot Zuid-Afrika - en leveren elkaar zo een permanente, internationale update van gerenommeerde vakmensen uit ontwerp, wetenschap, geneeskunde en techniek.

Hoe werken wij bij MAM?

In de hele wereldwijde MAM-organisatie zien wij ons als familieonderneming in de beste betekenis. De "verenigbaarheid" van kind & carrière is bij ons vanzelfsprekend en absoluut geen gevoelig thema – het wordt bewust gepromoot! Tenslotte luidt ons interne "MAM-principe" met een knipoog: De beste ideeën ontstaan uit de samenwerking van mensen met kinderen en mensen zonder kinderen.
Wij kijken naar gelijke kansen, stimuleren persoonlijke en professionele ontplooiing en de actieve dialoog tussen operatieve teams en leidinggevenden - in een veilige, gezonde werkomgeving.
Wij zijn een jong, multicultureel en genderevenwichtig team – op alle niveaus, van de stage tot management.
Openheid en respect voor andere denkwerelden staan steeds centraal in onze samenwerking.
Onze samenwerking gaat uit van basiswaarden zoals eerlijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid.
Ons vrouwenaandeel: meer dan 70% in productie en administratie, meer dan 30% in management (wereldwijd)
Medewerkers met kinderen: MAM totaal 62%, op managementniveau 83%

Voorbeelden voor bijzondere sociale voorzieningen
Enkel bestaande wetten en bepalingen naleven is voor ons, net al bij de productontwikkeling, ook op het vlak van "medewerkers", niet genoeg. Daarom nemen wij in onze vestigingen bijzondere maatregelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van ons medewerkers:

Marketing & Design Center Wenen, Onderzoek & Ontwikkeling Siegendorf:

 • Maatregelen om werk en gezin beter te kunnen combineren
 • Ondersteuning voor medewerkers in moeilijke persoonlijke situaties
 • Maaltijdcheques

Productievestiging Vaskeresztes, Hongarije:

 • Bedrijfsbus voor alle medewerkers naar en van het werk
 • Stichting voor de financiële ondersteuning van medewerkers in moeilijke situaties
 • Regelmatig kosteloos: Mammografie, oogonderzoek, beschermende vaccinaties

Productievestiging Hat Yai, Thailand:

 • Eigen bedrijfscrèche
 • Medewerkers en hun familie ontvangen bijkomende verzekeringen en extra vakantie evenals bijdragen aan de opleidingskosten van hun kinderen

Meer informatie over onze sociale maatregelen vindt u hier. (LINK CSR-Bericht)

Officiële certificering "Beroep&Gezin"

Onofficieel reeds een feit sinds de oprichting van de onderneming, heeft het Bundesministerium für Wirtschaft, Beruf und Familie MAM nu ook officieel uitgeroepen tot "Gezinsvriendelijke onderneming". Hierbij nam onze onderneming het certificaat “Beroep&Gezin 2014” in ontvangst.
De certificering omvat daarbij alle maatregelen van een onderneming die de verenigbaarheid van werk en gezin verbeteren. Deze houden niet op bij loopbaanonderbreking en herintreding - zij gaan verder, tot ouderenzorg en ziekenzorg.
Een interne enquête bevestigt het: MAM als werkgever stelt veel belang in zijn medewerkers en streeft er altijd naar voor elk probleem een geschikte oplossing te vinden.
Ons volgende doel na dit succes: de verdere professionalisering van het managen van loopbaanonderbreking.
Familieundberuf.at bezoeken (LINK)

Dit zeggen onze medewerkers

"Al bijna 20 jaar mogen werken als productontwikkelaar voor MAM, betekent voor mij de kans om de toekomst actief en met veel plezier mee vorm te geven in een familiair, internationaal team. Enerzijds voor vele miljoenen baby's en hun families, anderzijds voor de ontwikkeling van de onderneming zelf en zo voor elk lid van de wereldwijde MAM-familie."
Thomas Rohaczek, MAM Oostenrijk, 2 kinderen

"Als creatieve mensen is het voor onze ontwerpers en mij heel leuk om bonte kleuren en ontwerpen op babyproducten te toveren. MAM is een paradijs voor alle mensen die liefdevol willen bijdragen tot een speelse, vrolijke wereld voor de kleinsten."
Birgit Beaca-Krenn, MAM Oostenrijk, 1 kind

"Ik ben blij dat ik in zo'n familiaire sfeer werk. Ik ben heel gelukkig omdat ik als MAM-medewerkster heel goed weet waarom onze producten zo goed zijn. Ik ken het fabricatieproces, daarom weet ik dat de kwaliteitsgarantie zeer belangrijk is."
Éva Kerestúri, MAM Hongarije, 2 kinderen

MAM Gedragscode

Hiermee regelen wij de omgang tussen medewerkers onderling evenals onze commerciële en klantenrelaties. Zo vormt deze code de basis voor een ethisch en wettelijk correct handelen in het dagelijks werk. Het is gebaseerd op onze ondernemingsfilosofie, op recht en wetgeving alsook op de 10 beginselen van het "Global Compact" van de Verenigde Naties.
 
Gedragscode downloaden (LINK)

X