Vyberte vaší zemi

Naše odpovědnostNaše odpovědnost

Naše odpovědnost

Udržitelným způsobem z přesvědčení

Úspěšné příběhy začínají většinou smělými vizemi. To platí i pro MAM a našeho zakladatele.
Podívejme se tedy rychle o pár desítek let zpátky:  V polovině sedmdesátých let stáli rodiče při nákupu výrobků pro děti před rozhodnutím buď-a nebo: buď aktraktivní design, nebo lékařsky prokázaná funkčnost.
Buď pěkné. Nebo dobré. Obojí v jednom, to v té době u kojeneckého zboží neexistovalo.
Kvalifikovaný technik plastů a zapálený otec od rodiny Peter Röhring se rozhodl to změnit.
Spolu s vědci, lékaři a designéry z vídeňské univerzity užitého umění vyvinul dudlík, který měl společně jak formální, tak také funkční znaky.
Tak vznikla společnost MAM. A ojedinělá týmový spolupráce, které dodnes stojí za všemi výrobky MAM.

"Co je udržitelnější, než práce pro příští generaci – naše děti? Zasazujeme se o blaho, bezpečnost a zdraví dětí po celém světě."
Ing. Peter Röhrig
Zakladatel společnosti MAM

Zpráva o udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj – od vize ke strategii a realizaci

Jako rodinný podnik, který se zavázal blahobytu dětí, byla společnost MAM vždy na cestě udržitelného rozvoje. Pracujeme pro děti! Proto věnujeme každému detailu, každému jednání a každému rozhodnutí tolik pozornosti, jako by to bylo to nejdůležitější dítě na světě.

Naše  vize CSR:
"V MAM chceme využít naše schopnosti k tomu, aby byl svět lepší. Udržitelným způsobem a prozíravě. Protože děti dneška jsou dospělí zítřka."

Naše zásady:

 • MAM vyrábí a prodává výrobky pro děti, které je výsledkem jedinečné, globální týmové práce.
  Odborníci z medicíny a vývojové psychologie, porodní asistentky a poradci rodičů pracují spolu s odborníky z oblasti materiálových a výrobních technologií a s uznávanými návrháři. MAM také pravidelně zapojuje do vývoje výrobků rodiče.
 • MAM nevyrábí jen také nějaké výrobky pro děti.
  Děláme jenom to, čemu společně s naší sítí odborníků opravdu hodně rozumíme. S portfoliem výrobků pro děti od 0 do 3 let se zaměřením na zklidnění, kojení a krmení, zdravá ústa a zuby a duševní a fyzický rozvoj dítěte.
 • MAM pořádá a podporuje výzkum v oblasti zdraví dětí.
  Díky tomu se zlepšuje naše know-how, naše výrobky a díky tomu spokojenost rodičů a dětí. Ale nejen to: Výsledky našich studií také předáváme dále – ať už na našem webu v části pro zdravotnický personál, nebo jako člen úředních kontrolních a standardizačních komisí.
 • MAM zajišťuje kvalitu pečlivým výběrem, pravidelným testováním a dobrou péčí o dodavatele.
  To nejdůležitější ale bereme rádi do rukou sami: Proto se náš výzkum a vývoj nachází v pobočkách se způsobilostí pro high-tech, jako je Rakousko, naše výroba v Maďarsku a naše produkce kaučuku v Thajsku – vše v souladu s přísnými evropskými kritérii kvality.
 • Stojíme za naší společenskou odpovědností MAM.
  A stojíme také za tím, že jsme obchodní společnost, ne nezisková organizace. Udržitelné hospodaření pro nás znamená, že musíme být trvale profitabilní, abychom
  • našim zaměstnancům, výrobním a obchodním partnerům mohli nabídnout bezpečná pracovní místa,
  • naší expertní komunitě mohli i nadále poskytovat podporu výzkumu,
  • našemu vývojovému týmu mohli dávat k dispozici dostatek prostředků pro inovace a
  • mohli být nablízku společnosti, pro kterou je důležité blaho dětí, a to jak prostřednictvím správných výrobků a znalostí, tak také ekologickým a sociálním přístupem.

Z naší vize a našich zásad jsme odvodili různé oblasti činnosti. Protože chceme udělat lepší svět pro děti a rodiče, ale i pro naše zaměstnance, pro životní prostředí a společnost.

Účast zainteresovaných stran: Komunikace se všemi zainteresovanými stranami

Dobré vztahy s našimi zainteresovanými stranami jsou důležité ve všech oblastech – od vývoje výrobků až po výrobu, distribuci a prodej. Abychom i nadále mohli tak aktivně spolupracovat s rodiči, lékaři, dodavateli a ostatními, pečujeme o naše kontakty a neustále je aktualizujeme. Na workshopu týmu CSR se každý rok – se zapojením různých oddělení – probírají veškeré zájmy, které byly naší společnosti předneseny, a tyto jsou řazeny podle dopadu a naléhavosti požadavků. Takto jsou zájmy zainteresovaných stran zaneseny do strategického plánování a komunikace se zaměřuje na klíčové otázky pro zúčastněné strany.
Našimi nejdůležitějšími zainteresovanými stranami jsou:

 • rodiče
 • zaměstnanci
 • dodavatelé
 • obchodní a prodejní partneři
 • odborníci z medicíny
 • porodní asistentky
 • vlastníci

Těší nás, že jste se na nás obrátili – napište nám Vaše přání a doporučení
stakeholder(at)mambaby.com

Výrobky + životní prostředí

Výrobky mam se nerodí přes noc. Každá inovace MAM je výsledkem dlouholetého výzkumu, řady testů a neustálého zlepšování, abychom mohli dětem dát, co si zaslouží: co možná nejlepší podporu pro perfektní start do života. Této obrovské zodpovědnosti jsme si vždy vědomi, a proto se při vývoji našich výrobků zaměřujeme na tyto oblasti:

 • bezpečnost a zdraví dětí
 • optimální podpora při jejich rozvoji
 • detaily a vzory, se kterými se děti instinktivně cítí dobře
 • promyšlené funkce, které maximálně dobře podporují každodenní život rodičů
 • energeticky úsporná a ekologicky šetrná výroba

Jak můžeme tohle všechno zajistit?

Ty nejlepší materiály – ne nějaká umělá hmota

Práce s plasty pro nás znamená:

 • nasazení maximální technické kompetence a bezpečnostních směrnic
 • přesné znalosti o součástech a reakcích organických materiálů
 • neustálé šíření našeho know-how prostřednictvím nepřetržitých materiálových inovací
 • průběžnou spolupráci s vyhlášenými odborníky na umělé hmoty při výzkumu, vývoji a výrobě – mimo jiné také díky zakladateli MAM Peteru Röhrigovi, který je předsedou evropské pracovní skupiny „TC 525-Working Group 5“ („Feeding, Drinking, Sucking and Similar Functions“)

Pro výrobky, které přijdou do kontaktu se slinami nebo které jsou vkládány do úst (jako jsou spony k dudlíků nebo kousací kroužky), používáme výhradně suroviny vhodné pro potravinářský průmysl, i když to žádný zákon neukládá.Náš první stoprocentně vlastněný výrobní závod vznikl v roce 1990 v Maďarsku. Protože klademe velmi vysoký důraz na bezpečnost a kvalitu, pocházejí plastové součásti pro naše dětské výrobky z velké části (85 %) z Rakouska. Navíc již velmi dlouhou dobu spolupracujeme s regionálními dodavateli.  Součásti skládá, balí a odtud dále posílá zaměstnanců v našem výrobním areálu ve Vaskeresztes.

Naše odborné znalosti v oblasti umělých hmot
Pro všechny nadšence z oboru chemie, kteří to chtějí vědět přesně:
Pro kojenecké láhve a jiné výrobky MAM se místo polykarbonátu (PC) s obsahem BPA používá polypropylen (PP). PP je částečně krystalický termoplast a patří do skupiny polyolefinů – jeho chemické složení je podobné vosku.
PP je odolný vůči téměř všem organickým rozpouštědlům a tukům a většině kyselin a louhů, je bez zápachu a hypoalergenní, a proto je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu a ve farmacii. Dnes je PP (dle obratu) druhý nejdůležitější světový plast, je mezinárodně uznávaný a má již mnoho let všechna potřebná schválení.
Silikony, chemicky přesněji poly(organo)siloxany, označují skupinu syntetických polymerů, ve kterých jsou atomy křemíku spojeny prostřednictvím atomů kyslíku. Jejich struktura je podobná organicky modifikovanému křemeni.  V MAM se používá potravinářský silikon pro výrobu saviček. V jiných oblastech medicíny se materiál osvědčil také. Třeba v zubním lékařství při výrobě přesných modelů nebo v ortopedické technice pro zhotovování protéz – a to jak těch, které se nosí vně, tak i uvnitř těla.
Jako alternativu k silikonovým savičkám nabízí MAM také dudlíky z měkkého, ale velmi pevného (i když ne tak křišťálově průzračného) přírodního kaučuku.
 
Proč žádné ekologické plasty?
Recyklace nebo biogenní plasty jsou aktuálními problémy pro všechny lidi, kteří myslí na udržitelný rozvoj. Proto rozumíme tomu, proč se nás lidé často ptají na použití recyklovaných nebo biogenních plastů v naší výrobě.
Máme jasné odpovědi:
Biogenní plasty (tedy vyráběné z přírodních surovin) v současné době neposkytují ani potřebnou tepelnou odolnost, ani dostatečně vysokou mez pevnosti, aby splňovaly nároky na kvalitu MAM v oblasti hygieny a bezpečnosti.  U recyklovaných plastů není dostatečně zaručena druhová čistota dostupných recyklátů. Řečeno prakticky: Dokud nelze dostatečně přesně dokumentovat, jaké různé materiály s jakými obsaženými složkami a v jaké míře čistoty se do recyklačního zařízení dostávají, nemůžeme si být jisti, že je materiál, který pak jako recyklát vzniká, zdravotně nezávadný. Z takového materiálu žádné výrobky pro děti vyrábět nechceme.

Maximální bezpečnost, která daleko přesahuje zákonné požadavky

Výrobky MAM splňují všechny světově platné, relevantní normy a standardy. Abychom si byli naprosto jistí, byly navíc vyvinuty interní předpisy a kontroly, které jdou daleko nad rámec zákonných požadavků.
Bezpečné kojenecké zboží musí splňovat řadu požadavků, u nichž nelze z našeho pohledu dělat žádné kompromisy.
Zde je několik příkladů:

 • výrobky bez obsahu BPA – všechny výrobky MAM již dlouho neobsahují žádný bisfenolu A (BPA), přestože to zákonné předpisy vyžadují teprve od nedávna a pouze v některých zemích
 • výrobky bez PVC – nepoužíváme ani PVC ani ftaláty, a to ani v našich obalových fóliích, ačkoli zde neexistuje žádné zákonné nařízení
 • naprostá bezpečnost proti rozlomení pro naprosto minimální riziko poranění
 • teplotní odolnost pro možnost obzvlášť důkladného čištění
 • stálost za varu pro kojenecké výrobky pro děti od 0 do 6 měsíců – lze je tedy sterilizovat a nabízejí 100% hygienu a bezpečnost
 • naše interní požadavky na pevnost v tahu v souladu s evropskou normou EN 1400 (standard pro dudlíky) jsou mnohem vyšší, než je vyžadováno
 • kromě designu a funkcí výrobků musí především jejich povrchy zajišťovat bezpečnou manipulaci a také rozvíjet motorické a senzorické schopnosti dětí

Všechny plasty používané u kojeneckých výrobků MAM, které přicházejí do styku s potravinami nebo slinami, jsou schváleny pro použití v kontaktu s potravinami podle nařízení (ES) 1935/2004 a nesou záruky dodavatelů surovin, že byly vyrobeny v souladu s požadavky dobré výrobní praxe, jak je stanoveno v (ES) 2023/2006.

Nejen zakladatel MAM, Peter Röhrig, je kvalifikovaným odborníkem na plasty. Také v oblasti výzkumu a vývoje resp. ve výrobě pracuje řada dalších vyhlášených odborníků v oblasti plastů.  Také v této odborné komunitě udržujeme mezinárodní výměnu zkušeností, abychom včas získávali nejnovější poznatky o vlastnostech materiálů a inovacích oblasti plastů, resp. předávali své vlastní zkušenosti dále. Poznatky, které zde získáváme, poskytujeme také zákonodárcům a standardizačním orgánům:

 • Zakladatel MAM, Peter Röhrig, a Hortenzia Csiszar, která je odpovědná za bezpečnost výrobků a plnění předpisů, pracují průběžně na sestavování bezpečnostních norem pro výrobky pro děti v rámci Pracovní skupiny 5 „Feeding, Drinking, Sucking“ (krmení, pití, sání) při CEN (Evropská standardizační instituce).
 • Evropská norma EN 14350 Drinking Equipment (Výrobky pro péči o dítě - vybavení pro pití, dětské láhve a savičky, kalíšky, atd.), vznikla z velké části z poznatků MAM.
 • Evropská norma EN 1400 Soothers (dudlíky) byla nedávno revidována, všechny normalizační instituce v EU a v některých dalších připojených zemích, jako je Švýcarsko nebo Norsko, se dohodly a 98% hlasů přijaly návrh vypracovaný ve spolupráci s MAM.

V bezpečí s MAM – získali jsme cenu EU za bezpečnost výrobků

Jsme mimořádně poctěni, že jsme byli v otázce bezpečnosti oceněni jako jedna z nejodpovědnějších evropských společností a že jsme získali zvláštní ocenění za stanovení a překračování standardů bezpečnosti produktů pro dudlíky, dětské lahve a hrnky. Zatímco všichni vítězové získali ocenění za konkrétní výrobek, společnost MAM byla oceněna za prosazování bezpečnostních předpisů, které aktivně přispěly ke zvýšení požadavků v rámci celého odvětví.

Už začátkem 80. let minulého století jsme pro Rakousko začali vyvíjet standard pro dudlíky, který byl následně implementován po celé Evropě. Naše interní požadavky jdou výrazně nad rámec platných norem. Dudlíky MAM jsou před uvedením na trh podrobeny více než 40 různým testovacím metodám a lahve musí projít 28 různými testy. Vytvořili jsme vlastní vývojové oddělení a během vývoje našich produktů těsně spolupracujeme se zdravotnickými odborníky a rodiči. Chceme zajistit splnění nejvyšších standardů u všech výrobků, a proto prostřednictvím robustního systému zajišťujícího sledovatelnost neustále monitorujeme a dokumentujeme kvalitu výrobků.

Co se týče bezpečnosti výrobků, jsou malé děti zvláště zranitelnou skupinou. V rámci ceny za bezpečnost výrobků Evropská unie oceňuje společnosti, které jdou nad rámec minimálních požadavků stanovených v právních předpisech EU a zajišťují ještě vyšší bezpečnost spotřebitelů. Letos se toto ocenění udělovalo poprvé a mohly ho získat společnosti ze všech členských států EU. Vítěze volily poroty na úrovni EU: zlatá, stříbrná a bronzová cena a speciální uznání se udělovaly v kategoriích MSP (malé a střední podniky) a větší firmy. Velice si vážíme toho, že nám Evropská komise tuto prestižní cenu za bezpečnost výrobků udělila. Už více než 40 let se profilujeme jako jednička v oblasti bezpečnosti výrobků a naší hlavní prioritou je vývoj výrobků zajišťujících pohodu, bezpečnost a zdraví malých dětí.

Kompletní informace o ceně EU za bezpečnost výrobků najdete zde: https://ec.europa.eu/product-safety-award

Šetrné zacházení se zdroji

Ve spotřebě materiálu, energie a vody dbáme na šetrné zacházení se zdroji a chceme v budoucnu identifikovat ještě další potenciály úspor.  Toto se týká všech dopadů na životní prostředí našich obchodních aktivit. Zohledňujeme především ekologické aspekty v těchto oblastech:

 • výroba
 • prodej
 • kanceláře

Zvláštní opatření v našem výrobním závodě v Maďarsku:

 • pravidelné kontroly energetické účinnosti ke snížení spotřeby energie
 • systém pro environmentální management od roku 2007 – s pravidelnými kontrolami od nezávislých institucí a certifikací dle normy ISO 14001 pro životní prostředí
 • další zpracování teplé vody pomocí solárních panelů na střeše
 • přechod z ropy na ekologický tekutý plyn
 • energeticky úsporné žárovky
 • ekologická technologie laserového tisku
 • rekuperace tepla u balicího stroje – snižujeme tak spotřebu energie pro vytápění a chlazení, stejně tak jako vznik emisí škodlivin
 • přesná kusová výroba zabraňuje vzniku nadměrných zásob a nadprodukci
 • recyklace a opětovné využívání výrobkových obalů od roku 2012

Náš druhý výrobní závod se nachází v Thajsku, kde okolo 100 zaměstnanců vyrábí naše latexové savičky. Čerstvé mléko ze stromu hevea, které je potřebné pro přírodní kaučuk, ze kterého jsou savičky vyráběné, se získává a přímo na místě zpracovává od farmářských rodin a malých družstev v okolí, které pracují způsobem udržitelné výroby. Odpadají tak dlouhé přepravní cesty a s nimi spojené ztráty kvality a zbytečné emise CO2.
Bližší informace o našich opatřeních na ochranu životního prostředí naleznete v aktuální zprávě CSR.

Klima a uhlíková stopa

Zdravé životní prostředí je důležité pro budoucnost našich dětí. Jako společnost k tomu přispíváme tím, že naše výrobní podmínky jsou co maximálně naplněny odpovědností. V MAM dbáme na naši spotřebu vody a energie a využíváme suroviny a materiály co nejšetrněji a nejopatrněji.  O způsobu, jakým naše produkty vyrábíme, balíme a přepravujeme, referuje naše zpráva CSR, vycházející každé 2 roky.
Nicméně, důležité je pro nás, aby naše produkty také zodpovědným používáním pomáhaly minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Tímto způsobem můžeme společně s našimi spotřebiteli pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Co je uhlíková stopa?
Člověkem způsobené emise oxidu uhličitého (CO2) jsou masivně odpovědné za klimatické změny. Tím, že spotřebováváme méně fosilních paliv, jako je ropa, plyn nebo uhlí, snižujeme CO2. Ať už palivo nebo elektřina: Nutné jsou úspory energie na všech úrovních. Jak dobře se nám to daří, ukazuje uhlíková stopa výrobku. Je to ekologická měřitelná veličina, která udává, kolik skleníkových plynů se vypustí v rámci celého životního cyklu výrobku. Čím menší, tím lepší.

Jaké dopady má příliš mnoho CO2?
Globální potřeba energie vytváří obrovské množství oxidu uhličitého CO2. Takto vyvolaná vysoká koncentrace oxidu uhličitého je již tak velká, že významně ovlivňuje podnebí. Takto vznikající „skleníkový efekt“ má po celém světě negativní dopady na přírodu, životní prostředí a společnost. Proto je velmi důležité, abychom se všichni společně snažili způsobovat co nejméně emisí CO2.

Uhlíková stopa kojenecké láhve MAM Easy Start TM Anti Colic
Vědecká zkoumání a testování výrobků MAM nezávislou třetí stranou je nedílnou součástí naší firemní strategie. Abychom zjistili, jak si profesně stojíme s naším předsevzetím ohledně udržitelného rozvoje, nechali jsme vyhodnotit uhlíkovou stopu kojenecké lahvičky MAM Easy Start TM Anti-Colic Flasche (ODKAZ).
(zpracováno společností denkstatt GmbH Wien (www.denkstatt.at)

Výpočet uhlíkové stopy zohledňuje:

 • produkci a přepravu použitých surovin
 • materiály a spotřební zboží
 • dopravu nákladním vozem, po železnici, lodí nebo letadlem
 • tvorbu skleníkových plynů v důsledku ohřívání, čištění, sterilizace
 • recyklaci resp. likvidaci

 
Vezmeme-li v úvahu každodenní používání, čištění a sterilizaci, vznikne za dobu 6 měsíců toto množství CO2:

ÖkoBusinessPlan Vídeň

V roce 2015 již podruhé v řadě MAM získala ocenění ÖkoBusinessPlan Vídeň (odkaz). Modul ÖkoProfit umožňuje našemu závodu ve Vídni – po analýze vstupů a výstupů všech materiálů – přijmou opatření na optimalizaci v oblasti odpadů, energie, vody, obstarávání a mobility. Tam, kde k tomu máme kompetence a vliv, se tedy staráme také o dopady našich podnikatelských aktivit na životní prostředí. Zcela v souladu s naší zásadou využívat naše schopnosti k tomu, aby byl svět lepší. Udržitelným způsobem a prozíravě. Protože děti dneška jsou dospělí zítřka.

Všechna opatření byla shrnuta do zprávy (odkaz: Zpráva CSR) a předložena komisi ÖkoProfit. Patřilo sem:

 • obstarávání: Přechod na eko-certifikovaný papír, čisticí prostředky, tablety na mytí nádobí a vnitřní žaluzie.
 • energie: Přechod na 100% zelenou elektřinu se současným snížením nákladů na elektřinu, LED vybavení pro schodiště a 1. podlaží.
 • mobilita: Školení jak šetřit palivo pro všechny zaměstnance se služebním vozidlem a kompenzace
  CO2 za služební lety všech zaměstnanců MAM Vídeň. Finanční příspěvek je určen na realizaci projektu na ochranu klimatu v Rakousku.


Stáhnout aktuální zprávu o udržitelném rozvoji MAM.

Upcyklace

Upcyklace ve společnosti MAM: Dudlíky jinak!
Vztah dětí k jejich dudlíkům je plný emocí:: Utěšují, uklidňují – milují je děti i jejich rodiče. Ale v určitém okamžiku nastává čas se s dudlíkem rozloučit.  Co s věrnými společníky udělat?  MAM Babyartikel, přední rakouský výrobce pro kojenecké zboží a v mnoha zemích na celém světě lídr na trhu dudlíky, si tuto otázku položil v roce 2014.

MAM 2nd Life

V rámci soutěže iniciované společností MAM Babyartikel pod názvem „MAM 2nd Life“ vzniklo několik jedinečných prací: Studentky Vysoké školy uměleckoprůmyslové byly vyzvány, aby z dudlíků MAM vytvořily něco nového. Výsledky jsou kreativní, vzrušující, praktické a v každém případě: jedinečné. Právě tak, jako dudlíky MAM samotné – a jako človíčkové, pro které jsou vyráběny.

Další tvořivé nápady pro každý den, které vdechnou nový život výrobkům MAM, naleznete v našem Tvořivém koutku

MAM Kalkulačku CO2

Vypočtete si nyní svoji úsporu emisí CO2 s výrobky MAM.

S lahví MAM Anti-Colic, jedinou dětskou lahví se a s praktickým pro naše dudlíky.

Zadejte své údaje a vyberte způsob sterilizace, který používáte:

Datum narození mého dítěte (volitelně)

Spotřeba lahví

Zadejte platné číslo!
Zadejte platné číslo!
* Dosud a ještě jak dlouho (odhadem)

Spotřeba dudlíků

Zadejte platné číslo!
Zadejte platné číslo!

Ke sterilizaci lahví používám:

Vyberte způsob!
Samosterilizační lahev MAM Anti-Colic
Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby MAM
Elektrický sterilizátor
Hrnec na vaření

Ke sterilizaci dudlíků používám:

Vyberte způsob!
Sterilizační box pro dudlíky MAM do mikrovlnné trouby
Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby MAM
Elektrický sterilizátor
Hrnec na vaření
Spočítat

Více informací o stopě CO2 našich výrobků MAM a o podnikové zodpovědnosti společnosti MAM najdete v naší CSR zprávě. Všechny výsledky se zakládají na výpočtu stopy CO2 od společnosti denkstatt.

Vypočetli jsme spotřebu CO2 Vašeho způsobu sterilizace:

Sterilizace lahví způsobem hrnce na vařeníSterilizace lahví způsobem elektrického sterilizátoruSterilizace lahví způsobem parního sterilizátoru do mikrovlnné trouby MAMSterilizace lahví způsobem samosterilizační lahve MAM Easy Start™ Anti-Colic vyprodukuje: 0 kg CO2
Sterilizace dudlíků způsobem hrnce na vařeníSterilizace dudlíků způsobem elektrického sterilizátoruSterilizace dudlíků způsobem parního sterilizátoru do mikrovlnné trouby MAMSterilizace dudlíků způsobem sterilizačního boxu v mikrovlnné troubě vyprodukuje: 0 kg CO2
Gratulujeme.
Vaše úspora emisí v porovnání se způsobem
Vaše zvýšená spotřeba v porovnání se způsobem hrnce na vařeníelektrického sterilizátoruparního sterilizátoru do mikrovlnné trouby MAMsamosterilizační lahve MAM Easy Start™ Anti-Colic a dudlíkem MAM s praktickým sterilizačním boxemsterilizačního boxu v mikrovlnné troubě: 0 kg CO2
Gratulujeme.
Vaše úspora emisí v porovnání se způsobem
Vaše zvýšená spotřeba v porovnání se způsobem hrnce na vařeníelektrického sterilizátoruparního sterilizátoru do mikrovlnné trouby MAMsamosterilizační lahve MAM Easy Start™ Anti-Colic a dudlíkem MAM s praktickým sterilizačním boxemsterilizačního boxu v mikrovlnné troubě: 0 kg CO2

Vaše osobní úspora emisí CO2 tak odpovídá: Vaše zvýšená spotřeba CO2 v porovnání se způsobem hrnce na vařeníelektrického sterilizátoruparního sterilizátoru do mikrovlnné trouby MAMsamosterilizační lahve MAM Easy Start™ Anti-Colic a dudlíkem MAM s praktickým sterilizačním boxemsterilizačního boxu v mikrovlnné troubě tak odpovídá spotřebě:

Ujeté kilometry vozem:1: 0 km
Ujeté kilometry vlakem:2: 0 km
Spotřeba energie chladničky:3: 0 měsíců
Stromy, které by bylo třeba zasadit:4: 0 stromů

Společnost

Protože jsme obchodní společnost, je naším cílem pracovat za účelem dosahování zisku. Protože jen pak můžeme zajistit pracovní místa a i nadále dotovat důležité oblasti, jako je výzkum a vývoj. Považujeme ale také za naši společenskou odpovědnost, abychom navíc přinášeli společnosti užitek. Proto vedle naší vlastní výzkumné práce podporujeme také obecné výzkumné projekty, lékařské klinické studie, odborné akce, nemocnice, poradenství pro rodiče a četná podpůrná zařízení pro děti. Kromě toho jsme neustále v kontaktu s našimi zainteresovanými stranami, abychom zajistili nepřetržitý vývoj našich výrobků Komunikace se všemi účastníky.

Neustále ve spojení s rodiči

Vše, co v MAM děláme, neděláme pouze pro jednu „cílovou skupinu“. Děláme to pro lidi. Pro matky, otce a všechny ostatní v moderní rodině, pro které je jejich dítě důležité. Protože mít dítě je zcela mimořádná zkušenost. To si nejen myslíme, to víme na 100 %! Protože pravidelně mluvíme s mnoha rodiči, slýcháme o jejich potřebách a odnášíme si jejich zpětnou vazbu k naší práci.
Jen v letech 2009 až 2014  komunikovalo oddělení výzkumu trhu MAM na světě s více než 35 000 rodiči ohledně jejich požadavků a názorů na výrobky MAM. Testování výrobků, vědecké studie, MAM Club, MAM na sociálních sítích a MAM bulletin jsou další nástroje pro výměnu názorů a zkušeností s našimi spotřebiteli.
Způsob, jakým se každý jednotlivý produkt MAM vyvíjí, je jedinečný. Spolupracujeme s více než 20 odborníky z oblasti medicíny. Tak vzniká inovace MAM v mezinárodní a disciplíny překlenující týmové práci návrhářů, vědců a odborníků z nejrůznějších oblastí:

 • porodnictví
 • neonatologie
 • pediatrie
 • dětské nemocenské péče
 • dětské stomatologie
 • logopedie
 • rodičovské výpomoci
 • rozvojové pedagogiky

Naši odborníci z lékařství

Pravidelně spolupracujeme po celém světě s více než 20 odborníky z oblasti medicíny, například:

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
vedoucí ortodoncie na stomatologické klinice ve Vídni (Rakousko)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Prezident Rakouské společnosti pro dětskou a dorostovou medicínu, vedoucí odboru pro děti a mládež v Oblastní nemocnici Leoben (Rakousko)

Arthur J. Nowak, DMD, emeritní profesor
College of Dentistry, University of Iowa (USA)
 
Objevy našich odborníků
Naše odborné znalosti odráží 29 vynálezů, které chrání 274 patentů a 2 užitných vzorů, stejně tak jako chráněný vzhled zpracování 55 výrobků prostřednictvím 252 průmyslových vzorů.
Několik ukázek patentů:

 • tvar dudlíku MAM Air , který přivádí dostatek vzduchu, aby byla chráněna pokožka dítěte
 • tenký krček savičky z materiálu Dento-Flex® dudlíku MAM Perfect proti chybnému postavení zoubků
 • ventil ve spodní části lahvičky MAM Anti Colic, který umožňuje klidné a uvolněné pití, aniž by docházelo k polykání vzduchu
 • ventil na výukovém kalíšku MAM, který je 100% bezpečný proti vylití

Několik příkladů globální spolupráce s odborníky z oblasti medicíny:

 • finská skupina „nemocnice přátelských k dětem“ byla vybavena kojeneckými výrobky MAM
 • ve Spojených Arabských emirátech jsou těhotné ženy vzdělávány od odbornice MAM na téma „Péče o dětské zoubky – od počátku“
 • MAM podporuje jihoafrickou poradenskou organizaci pro rodiče předčasně narozených dětí
 • kancelář MAM v Chile je stálým partnerem pro spolupráci chilského sdružení porodních asistentek
 • společnost MAM Itálie uvedla společně se svazem lékáren do života řadu seminářů ke vzdělávání a dalšímu rozvoji farmaceutů
 • MAM podporuje projekt prevence vzniku zubního kazu v dětském věku (ECC) prostřednictvím zubní péče a prevence od samého začátku. K tomu vám nabízíme výrobky péče o chrup a informační materiály a navíc od května 2012 máme na starosti patronaci a financování.
 • otázka, kterou rodiče kojenců u lékaře často kladou, se týká řešení kolik a obtíží typu kolika. Proto jsme nechali vypracovat rakouskou studii na téma „snížení koliky u dětí“. Cílem nebylo pouze zmírnění kolik, ale snížení jejich počtu od samého začátku.
 • MAM pravidelně provádí studie týkající se „souvislosti mezi tvarem dudlíku a chybným postavením zubů“.

Naši odborníci jdou při poskytování svých cenných poznatků ještě dále a jsou zapojeni do mezinárodních normalizačních a regulačních procesů. Tím významně přispívají k neustálému zlepšování dětských bezpečnostních předpisů při

Společně proti zdraví ohrožujícímu SIDS

Co je to SIDS?
Sudden Infant Death Syndrome, česky „syndrom náhlého úmrtí kojence“.

Co se týká výzkumu a šíření vědomostí o riziku syndromu náhlého úmrtí kojenců SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), společnost MAM úzce spolupracuje s odbornými organizacemi na celém světě s cílem zvýšit povědomí o doporučených preventivních opatřeních a v důsledku toho snížit rizika v maximální možné míře:

 • v Rakousku se SIDS Austria
 • ve Velké Británii s FSIDS UK
 • v USA s „First Candle“ a s AAP (American Academy of Paediatrics)


Stáhnout brožuru o SIDS (ODKAZ)

[Translate to Czech Republic:]

[Translate to Czech Republic:] Download brochure

Naši partneři a dodavatelé

Spojení s našimi globálně rozmístěnými pobočkami a distribučními partnery se v MAM neomezuje pouze na distribuci výrobků. Jsme spíše taková velká rodina, kde se sdílejí znalosti a je podporována vzájemná komunikace.
MAM má vedle svého vlastního závodu v Maďarsku a výroby latexu v Thajsku řadu - většinou dlouholetých - dodavatelů materiálu a logistiky. Nejdůležitějším faktorem při jejich výběru je kvalita dodávaných výrobků, následována náklady a spolehlivostí.
Přitom vyžadujeme stejné technické, ekologické a společenské standardy, které jsme stanovili sami a které jsou zajištěny i v našich závodech.
Náš vztah s dodavateli je tedy neformální a je založen na vzájemné důvěře a  osvědčené schopnosti plnit sliby dané podáním ruky.

Dobročinnost MAM

MAM má zvláštní zájem podporovat potřebné matky a jejich děti v rámci různých projektů a poskytovat věcné dary charitativním zařízením. Dále je uvedeno několik příkladů:

Iniciativy společnosti MAM pro uprchlíky

Rok 2015 byl zcela ve znamení pomoci uprchlíkům. Přicházelo mnoho lidí hledajících útočiště, s celou rodinou a také s mnoha malými dětmi. Proto jsme 30 různým organizacím darovali více než 16 000 výrobků MAM, od kojeneckých lahviček po dudlíky.
V srpnu jsme v naší pobočce ve Vídni iniciovali sbírku věcných darů. Od všech zaměstnanců byla vybrána 2 auta plně naložená různými potřebami. Bylo tam také vše, co je potřebné pro poskytnutí první pomoci: plenky, vlhčené ubrousky, mýdla, šampony, zubní pasty, spací pytle, oblečení, obuv, hračky a mnoho dalšího. Specializovaná porodní asistentka Sarah Klarer úzce spolupracovala s uprchlickým centrem v Traiskirchenu a rozdávala dary na místě.
Zaměstnanci MAM také v roce 2015 podpořili iniciativu na pomoc uprchlíkům „train of hope“ . Iniciativa byla v roce 2015 oceněna rakouskou Cenou pro lidská práva  a koordinuje dobrovolnou okamžitou pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží ve Vídni. Cílem je poskytnou cestujícím potraviny, věcné dary nebo také informace. Během 2 dnů se řada zaměstnanců MAM stala členy týmu a rozdávali věcné dary, čaj, vodu a kávu, přijímali potřeby a vařily čaj.

MAM a centrum porodních asistentek ve Vídni
Od roku 1989 zde těhotné ženy, matky a jejich partneři naleznou podporu týkající se těhotenství, porodu, kojení a prvních okamžiků s jejich děťátkem. Zkušené porodní asistentky, sociální pracovníci a lékaři radí ženám v období života, které je často spojeno s mnoha otázkami a nejistotou.
MAM podporuje centrum porodních asistentek jednak finančně a jednak darováním výrobků a informačních materiálů. Spolupráce s centrem porodních asistentek je samozřejmě mnohem víc než jen jednostranná podpora ze strany MAM. Těší nás zpětná vazba a informace k našim produktům ze strany expertů centra porodních asistentek.

Tým

V MAM jsme odborníci na práci. Vedle všech dovedností a odborných znalostí je pro nás důležitý člověk, který za každou pozicí stojí. Naše společnost sebe nevnímá pouze jako zaměstnavatele, ale také jako podporu a pomocnou ruku našim zaměstnancům. S cílem vytvořit co nejlepší pracovní prostředí, aby mohla vznikat ta nejlepší práce.

Náš společný cíl na celém světě:
Podporujeme optimálním způsobem děti v jejich rozvoji a perfektně provázíme náročné rodiče každodenním životem dětí.
Toto heslo také nejlépe vystihuje pracovní život v MAM. K tomu je okolo 1000 našich zaměstnanců v MAM trvale zapojeno do globálního dialogu – od Rakouska po Thajsko, od Švédska po Jižní Afriku – a předávají si mezi sebou nepřetržité, mezinárodní aktuality od renomovaných odborníků z oblasti návrhu, vědy, lékařství a techniky.

Jak ve společnosti MAM pracujeme?

V celé globální organizaci MAM se vidíme jako rodinný podnik v tom nejlepším smyslu slova. „Spojení“ dítěte a kariéry je u nás samozřejmé a v žádném případě problematické – je cíleně podporováno! V konečném důsledku naše vnitřní „zásada MAM“ s přimhouřením oka: Ty nejlepší nápady vznikají ze spolupráce dospělých s dětmi a dospělých bez dětí.

 • Sledujeme rovnost příležitostí, podporujeme další osobní a profesní rozvoj, jakož i aktivní dialog mezi operačními týmy a vedením – v bezpečném, zdravém pracovním prostředí.
 • Jsme mladý, multikulturní tým s vyváženým poměrem pohlaví – na všech úrovních od praxe až po vedení společnosti.
 • Otevřenost a respekt k jiným myšlenkám jsou v naší spolupráci vždy ve středu pozornosti.
 • Naše spolupráce je založena na základních hodnotách, jakými jsou upřímnost, důvěra a spolehlivost.
 • Náš podíl žen: více než 70 % ve výrobě a administrativě, více než 30 % ve vedení společnosti (celosvětově)
 • Zaměstnanci s dětmi: MAM celkem 62 %, na úrovni vedení 83 %


Příklady zvláštních společenských služeb

Pouhé dodržování stávajících zákonů a předpisů není pro nás, stejně tak jako ve vývoji produktů, tak i v oblasti „zaměstnanců”, dostačující. Proto přijímáme v našich závodech zvláštní opatření, abychom mohli co možná nejlépe reagovat na potřeby našich zaměstnanců:

Marketingové a designové centrum ve Vídni, Výzkum a vývoj v Siegendorfu:

 • opatření pro lepší sladění práce a rodiny
 • podpora zaměstnanců ve složitých osobních situacích
 • stravenky


Výrobní závod Vaskeresztes, Maďarsko:

 • firemní autobus pro všechny zaměstnance do a z práce
 • nadace pro finanční podporu zaměstnanců ve složitých životních situacích
 • pravidelně bezplatně: mamografie, oční vyšetření, očkování


Výrobní závod Hat Yai, Thajsko:

 • vlastní podniková mateřská školka
 • zaměstnanci a jejich rodiny získávají doplňkové pojištění a dovolenou navíc, také podíl na nákladech na vzdělání jejich dětí


Bližší informace o našich sociálních opatřeních naleznete zde.

Oficiální certifikace „Práce a rodina“

Neoficiálně již od založení společnosti, oficiálně nyní také od ministerstva hospodářství, práci a rodinu: MAM oceněna jako „podnik přátelský k rodinám“. Naše společnost tak získala certifikát „Beruf&Familie 2014“.
Certifikát zahrnuje všechna opatření společnosti, která umožňují lepší sladění pracovních povinností a rodinného života. Tato nekončí u mateřské dovolené a návratu do práce – jdou dál až k péči ve stáří a nemocenské péči.
Interní průzkum potvrzuje: MAM jako zaměstnavatel se vysoce zajímá o zaměstnance a má vůli hledat na všechny problémy individuální řešení.
Náš další cíl po tomto úspěchu: další profesionalizace řízení mateřské dovolené.
Navštivte Familieundberuf.at (ODKAZ)

Tohle říkají naši zaměstnanci

„Možnost pracovat pro MAM již 20 let na vývoji výrobků pro mě znamená možnost pracovat aktivně a pasivně v rodinném, globálním týmu a budoucnost s velkou dávkou potěšení. Na jedné straně pro miliony dětí a jejich rodiny, na druhé straně pro rozvoj společnosti jako takové a tím pro každého jednotlivého člena celosvětové rodiny MAM.“
Thomas Rohaczek, MAM Rakousko, 2 děti

„Jako tvořivé lidi naše návrháře i mě moc baví, když můžeme pracovat s pestrými barvami a vykouzlit pestré vzory na výrobky pro děti. MAM je ráj pro všechny, kdo se chtějí s láskou podílet na hravém, veselejším světě pro ty nejmenší.“
Birgit Beaca-Krenn, MAM Rakousko, 1 dítě

„Jsem ráda, že mohu pracovat v tak přátelské atmosféře. Mám velké štěstí, protože jako zaměstnanec MAM přesně vím, proč jsou naše výrobky tak dobré. Znám výrobní proces, a proto vím, že zajišťování kvality je velmi důležité.“
Éva Kerestúri, MAM Maďarsko, 2 děti

Pravidla chování MAM

Pravidla chování slouží k úpravě jednání mezi zaměstnanci i pro naše obchodní vztahy a vztahy se zákazníky. Tato pravidla jsou základem etického a právně korektního jednání v běžném pracovním životě. Jsou založena na naši firemní filozofii, právu, platných zákonech a deseti zásadách „celosvětové úmluvy“ Spojených národů.
 
Stáhnout Pravidla chování (ODKAZ)

Stáhněte si brožuru

X